Skoči do osrednje vsebine

Razpis za svetovalne storitve za podporo vzpostavitve Hiše za otroke (Barnahus) v Sloveniji

Svet Evrope je za potrebe projekta ustanovitve Hiše za otroke po modelu Barnahus v Sloveniji, to je projekta na področju boja proti spolnim zlorabam otrok in nasilju nad otroci, objavil razpis za zagotavljanje svetovalnih storitev. Model Barnahus je vodilni evropski model za otrokom prijazni multidisciplinarni in medinstitucionalni odziv na spolno zlorabo otrok.

Razpis je namenjen podpori izvedbe skupnega projekta Evropske unije in Sveta Evrope Barnahus (Hiša za otroke) v Sloveniji, druga faza (2019-2021), ki poteka v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in s finančno podporo Generalnega direktorata Evropske komisije za podporo strukturnim reformam.

V okviru izvajanja projekta bo Svet Evrope v skladu z lastnimi pravili, večinoma prek javnih razpisov, angažiral tuje in slovenske strokovnjake ter podjetja za izvedbo posameznih nalog. Svet Evrope bo odločal o izbiri izvajalcev in je v okviru postopka tudi edini pristojen za posredovanje pojasnil. Namen objave informacije o razpisih na spletni strani Ministrstva za pravosodje je zagotoviti čim širšo informiranost zainteresiranih ponudnikov.

V torek, 26. 5. 2020, je Svet Evrope objavil razpis za strokovnjake za svetovalne storitve na naslednjih področjih:

  • analiza in pregled zakonodaje in politik
  • usposabljanje in podpora strokovnim delavcem na področju pravosodja in policije, vključno s sodniki, tožilci, odvetniki in policisti
  • medresorska koordinacija in sodelovanje
  • participacija otrok in zaščita otrok
  • forenzično zaslišanje otrok in forenzični telesni pregled otrok žrtev spolne zlorabe
  • usposabljanje in ozaveščanje otrok, staršev in strokovnih delavcev na področju otrokovih pravic in zaščite otrok pred nasiljem.

Več informacij je v razpisni dokumentaciji. Rok za prijavo je 19. 6. 2020.

Cilj projekta "Hiša za otroke", ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z drugimi ključnimi resorji in deležniki, je tudi v Sloveniji vzpostaviti model obravnave otrok žrtev zlorab po modelu Barnahus. Gre za model obravnave, ki temelji na multidisciplinarni in medinstitucionalni otroku prijazni obravnavi oziroma obravnavo v tako imenovani MDMI službi. Izraz Barnahus izhaja iz islandskega modela obravnave, ki ga je Odbor podpisnic Lanzarotske konvencije prepoznal kot primer dobre prakse, nanaša pa se na otrokom prijazno in varno okolje, ki pod eno streho združuje več služb za obravnavo žrtev na usklajen in učinkovit način. Osrednji cilj je usklajevanje vzporednih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka. Tako se preprečuje vnovično travmatizacijo in med postopkom preiskave in postopkom pred sodiščem. Ključna vloga MDMI službe je, da zbere veljavne dokaze, ki s lahko uporabijo v sodnem postopku in da hkrati otroku nudi potrebno pomoč in podporo. V okviru tehnične pomoči bo Svet Evrope Sloveniji pomagal zlasti s celovitim pregledom stanja na tem področju, pregledom pravne ureditve obravnave otrok žrtev kaznivih dejanj in izhodišči za njeno izboljšanje, pripravo in organizacijo usposabljanj ter pripravo predlogov izboljšanja postopkov obravnave žrtev.