Skoči do osrednje vsebine

Obvezni pobot je resnično učinkovit ukrep za uravnavanje likvidnosti

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 razširja delovanje Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Eden izmed pogojev za prevzem poroštva je vključenost kreditojemalca v sistem obveznega večstranskega pobota, ki ga AJPES, na podlagi določbe o spremembi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, že izvaja večkrat mesečno.

Različni bankovci na kupu

Evrski bankovci | Avtor: LordRunar - GettyImages/GulliverFilm&Foto

Pobot ali kompenzacija je način prenehanja denarnih obveznosti. Dolžnikom, ki uspejo pobotati vsaj del prijavljenih obveznosti, se za pobotani znesek zmanjšajo tako poslovne obveznosti kot poslovne terjatve. Pogoj, da lahko pride do pobota, torej je, da ima udeleženec pobota poleg obveznosti tudi terjatve do drugih udeležencev.

Iz poročil AJPES izhaja, da so v prvih treh mesecih letošnjega leta prijavljene obveznosti v povprečju znašale 264 milijonov evrov in pobotan znesek 12 milijonov evrov. V aprilu, ko je bil sprejet #PKP2, pa se je znesek prijavljenih obveznosti zvišal na 462 milijonov evrov in pobot na 20 milijonov evrov. V maju je znesek prijavljenih obveznosti zrasel na 530 milijonov evrov in pobot na več kot 21 milijonov evrov.

Sistem obveznega pobota je učinkovit dodatni ukrep za uravnavanje likvidnosti v gospodarstvu, zato Ministrstvo za finance poziva podjetja, da se ga poslužujejo. S poroštvom država daje bankam dodatno varnost, kredit po #PKP2 pa bodo dobila predvsem boljše stoječa podjetja, v izogib, da bi se slabe terjatve preneslo na državo.