Skoči do osrednje vsebine

Gozdarska inšpekcija junija z nadzorom vožnje v naravnem okolju

Poudarek letošnjega tedna gozdov je na spoštovanju določil gozdnega bontona. V tem času beležimo povečano število obiskovalcev gozdov, zato je to postala bolj pereča problematika. Gozdarska inšpekcija bo zato v juniju poleg rednega nadzora izvedla tudi več nadzorov vožnje v naravnem okolju in nabiranja gozdnih sadežev in plodov izven rednega delovnega časa. Namen nadzora je zmanjšati število kršiteljev in opozoriti širšo javnost na dolžno spoštovanje tuje lastnine, primernemu obnašanju v gozdu z namenom varovanja gozda in vsega življenja v njem ter na nevarnosti objestnežev, ki z vožnjo uničujejo in ogrožajo naravno okolje, živali in obiskovalce.

Gozdna cesta

Gozdarska inšpekcija bo v juniju izvedla tudi več nadzorov vožnje v naravnem okolju | Avtor: Primož Lavre

Povečan nadzor bodo inšpektorji izvajali v predelih, kjer se na podlagi izkušenj pričakuje kršitev predpisov ali pa na podlagi prejetih prijav. Nadzor vožnje v naravnem okolju, ki jo urejata Zakon o ohranjanju narave kot Zakon o gozdovih, je po izkušnjah najbolj učinkovit takrat, kadar se izvaja skupaj s Policijo in to izven rednega delovnega časa inšpektorjev ter ob koncu tedna. Za dosego največjega preventivnega učinka je kršitelje potrebno zalotiti ob kršitvi ali prekršku. Kljub temu inšpektorji ugotavljajo, da je zavest kršiteljev pogosto še vedno zelo nizka, saj se določeni primeri še vedno ponavljajo iz leta v leto in pogosto na zelo predrzen način.

Gozdarska inšpekcija ob vožnji z vozili v naravnem okolju izvaja tudi nadzor spoštovanja uporabe režimov gozdnih cest, ki so del leta zaprte za ves promet, razen za gospodarjenje z gozdom, kar je označeno s prometnimi znaki. Gozdarska inšpekcija nadzor vožnje v naravnem okolju vrši hkrati z nadzorom nabiranja gozdnih sadež in plodov. Število prekrškov na tem področju je zelo odvisno od obroda gozdnih sadežev in plodov, saj se nabiralci ob močnem obrodu težko zadržijo predpisanih omejitev, kljub temu da jih poznajo. Predpisana omejitev za fizično osebo je 2 kg gozdnih sadežev in plodov. Nabiralci ob večjih obrodih lokalno močno obremenijo gozdni prostor in gozdne ceste, pri čemer ovirajo gozdno proizvodnjo, kar je še posebno moteče, ko se izvaja sanitarna sečnja. Lani je gozdarska inšpekcija izvedla približno 30 nadzorov nabiranja gob na območju celotne države.