Skoči do osrednje vsebine

Urad za mladino podpisal pogodbo z izvajalcem raziskave Mladina 2020

Urad za mladino je podpisal pogodbo o izvedbi raziskave Mladina 2020. Izbrani izvajalec je Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, ki bo raziskavo izvedla v partnerstvu s Fakulteto za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu z nazivom: "Izbira izvajalca raziskave »Mladina 2020«.konec meseca aprila 2020. Predviden končni rok za izvedbo naročila je februar 2021

Raziskava »Mladina 2020« zajema mlade v Sloveniji med 15. in 29. letom. Osnovni namen raziskave je izdelava profila mladih v Sloveniji po tematskih sklopih, in sicer na naslednjih področjih: demografija, omrežja socialnih opor in medgeneracijsko sodelovanje, življenjski potek in prehodi (izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske in stanovanjske razmere, bivanjsko okolje, zdravje in dobro počutje), socialni kapital in socialna vključenost (participacija in družbena angažiranost,, ustvarjalnost in kultura, mobilnost mladih, uporaba IKT in spletnih okolij), trajnostni način družbenega delovanja (potrošnja in nakupovalni vzorci, trajnostno vedenje) ter vrednote in stališča glede :migracij, begunstva, radikalizacije mladih, družine, spolnih identitet, etničnih in drugih manjšin ter sovražnega govora.

Metodologija raziskave mora biti sestavljena iz kvantitativnega in kvalitativnega metodološkega dela. Kvantitativni del predstavlja anketni vprašalnik na reprezentativnem vzorcu mladih v Sloveniji, kvalitativni del pa predstavlja 20 biografskih intervjujev s karakterističnimi predstavniki mladih v Sloveniji, ki niso zajeti v vzorcu.

Z raziskavo Mladina 2020 se nadaljuje raziskovalna aktivnost na področju mladine, ki jo financira Urad RS za mladino in v okviru katere sta bili narejeni tudi raziskavi Mladina 2000 in Mladina 2010. Obe predhodni raziskavi bosta omogočili znanstveni vpogled v spremembe slovenske mladine v daljšem časovnem obdobju. »Dejstvo, da bomo po desetih letih v Sloveniji ponovno uspeli dobiti tako poglobljeno raziskavo o mladini, je izjemnega pomena za razumevanje današnje mladine, njihovega specifičnega položaja in soočanja z njihovimi težavami. Pričujoča analiza bo, vsaj upam, predstavljala tudi osnovo za odločevalce pri sprejemanju prepotrebnih in nujnih ukrepov, ki bodo mladim izboljšali njihov položaj na vseh področjih življenja. Novo desetletje prinaša nove izzive, in pravilno je, da se z njimi soočimo na podlagi znanstveno dokazljivih argumentov,« je ob podpisu pogodbe z izvajalci raziskave Mladina 2020 dejal direktor Urada RS za mladino Tin Kampl.