Skoči do osrednje vsebine

Najpogostejša vprašanja in odgovori o odloku o prehajanju državne meje

Objavljamo najpogostejša vprašanja, posodobljena 5. junija 2020.

26. maja 2020 je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Na podlagi številnih prošenj in pozivov smo skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstvom za zdravje (MZ) ponovno proučili vprašanje glede tveganja ponovnega vnosa epidemije iz tretjih držav. Ne glede na nekatera pretekla tveganja danes v nekaterih tretjih državah v soseščini oziroma regiji obstaja ugodna epidemiološka situacija.

Zato smo 29. maja 2020 na podlagi priporočil NIJZ in MZ sprejeli odločitev, da osebam s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji in vsem, ki sodijo med izjeme, navedene v 12. členu, ob vstopu v Slovenijo iz tretjih držav ne bo treba v karanteno. 14-dnevna karantena pa ostaja obvezna za osebe, ki se vračajo iz tretjih držav in v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega bivališča.

Odločitev Ustavnega sodišča nam nalaga nenehno proučevanje epidemiološke situacije, zato bomo v Ministrstvu za notranje zadeve v sodelovanju z MZ, NIJZ in Ministrstvom za zunanje zadeve tudi v bodoče spremljali razmere v drugih državah. Na podlagi priporočil NIJZ oziroma MZ bomo prilagajali pogoje za vstop v Slovenijo, da bi ohranili ugodno epidemiološko sliko v Sloveniji.

Kdo lahko vstopi v Slovenijo brez omejitev in karantene?

Če prihajate iz države članice Evropske unije ali države schengenskega območja, lahko v Slovenijo vstopite brez omejitev in karantene, če ste:

-     državljan Slovenije ali

-     tujec s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji ali

-     oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem na Hrvaškem, Madžarskem in v Avstriji (države na seznamu) ali

-     sodite med izjeme, navedene v 10. členu odloka.

Če prihajate iz tretje države, lahko v Slovenijo vstopite brez omejitev in karantene (ne glede na državljanstvo),

-     če imate v Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče ali

-     sodite med izjeme, navedene v 12. členu odloka.

Ali lahko vsi tujci s stalnim in začasnim bivališčem v Sloveniji vstopijo v državo brez omejitev in brez karantene? Da.

Ali je dovoljen vstop brez omejitev in brez karantene vsem turistom iz EU in schengenskih držav, ki lahko dokažejo rezervacijo s prenočitvijo (17. točka 10. člena odloka)? Da.

Ali za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Veliki Britaniji glede vstopa v Slovenijo veljajo določbe, ki veljajo za države članice EU? Kakna so pravila za njihove partnerje, ki so državljani Velike Britanije? Državljan Slovenije lahko vstopi v Slovenijo brez omejitev, če prihaja iz države članice EU ali države schengenskega območja. V tem primeru za Veliko Britanijo v prehodnem obdobju (do 31. 12. 2020) veljajo enaka pravila kot za državo članico EU. Zato državljanu Slovenije ob vstopu karantena ne bo odrejena. Enako velja za partnerja, če živita na istem naslovu.

Odpravljam se na pot v Srbijo, tam bom ostal 11 dni. Sem državljan Republike Slovenije in imam v Sloveniji tudi stalno prebivališče. Prosim za informacijo, ali mi bo ob vrnitvi v Slovenijo odrejena 14-dnevna karantena? Ob vrnitvi v Slovenijo vam ne bo odrejena karantena.

Ali bo državljanom tretjih držav (BiH, Srbija, Črna gora, S. Makedonija ...), ki se iz teh držav vračajo v Slovenijo (po nekaj dneh) in imajo v Sloveniji začasno ali stalno prebivanje v Sloveniji, ob vstopu odrejena karantena? Osebe, ki imajo urejeno bivanje v Sloveniji, bodo lahko v Slovenijo iz tretjih držav vstopile brez omejitev in karantene.

Podjetje bi za nemoteno delovanje potrebovalo zaposlene iz držav EU (Nemčija, Italija, Finska). Ali bo njihovim delavcem, ki prihajajo v Slovenijo zaradi nujnih del, odrejena karantena? Odlok o prehajanju meje določa izjeme, in sicer za osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na COVID-19, ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na COVID-19, ki ni starejši od treh dni.

Ali lahko zakonca, državljan Slovenije in državljanka Črne gore, ki imata stalno prebivališče v Avstriji, prideta v Slovenijo in kakšni so ukrepi ob vstopu? Državljanu Slovenije ne bo odrejena karantena. Prav tako osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja in živi z državljanom Slovenije v skupnem gospodinjstvu, ob vstopu v Slovenijo ne bo odrejena karantena.

Zanima me, če bo otrokom, ki se vračajo s srečanja z očetom, ki biva v Avstriji, ob vstopu v Slovenijo odrejena karantena? Avstrija je na seznamu držav, iz katerih lahko osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Slovenijo vstopajo brez omejitev. 

Sem državljan Slovenije, trenutno živim v Nemčiji. Rad bi obiskal svoje starše, ki živijo v Sloveniji. Mi bo odrejena karantena ob vstopu v Slovenijo? Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo brez omejitev, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni. To pa ne velja za državljane Republike Slovenije, ne glede na bivališče.

Ali je dovoljen tranzit družinskih članov (zakonci, otroci) državljanov tretjih držav (Bosna in Hercegovina, Srbija ...) preko Slovenije v Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko ... v istem dnevu na podlagi veljavnih potnih listin in dovoljenj veleposlaništev navedenih držav? Tranzit (v istem dnevu) skozi ozemlje Slovenije v istem dnevu je naveden kot izjema in je dovoljen tako za državljane tretjih držav (6. točka 12. člena odloka) kot za državljane EU in države schengenskega območja (5. točka 10. člena odloka).

Poslovni partnerji – enodnevni ali večdnevni obiski. Ali spadajo med izjeme po 2. točki 10. člena? Poslovni partnerji iz držav Evropske unije ali držav schengenskega območja, ki prihajajo zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti, vstopajo v Slovenijo v skladu z 2. točko 10. člena odloka. Če gre za večdnevni obisk (z vsaj eno nočitvijo), pa je potrebna predložitev negativnega testa na COVID-19 in naslova prebivanja v Sloveniji.

Kako je z obiskom poslovnih partnerjev iz tretjih držav? Ti niso med izjemami v 12. členu? Izjeme za osebe, ki prihajajo iz tretjih držav, so naštete v 12. členu odloka. V 4. točki je določeno, da osebi, ki zagotavlja storitve, ob vstopu v Slovenijo ne bo odrejena karantena, če bo predložila dokazilo pristojnega Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V prošnji pristojnemu ministrstvu mora ta oseba utemeljiti, da bi lahko z neizvajanjem storitve nastala večja družbena ali gospodarska škoda, če bi ji bila ob vstopu odrejena karantena.

Kdaj bom lahko obiskala sina v Avstriji? Odlok ureja vstop v Slovenijo iz drugih držav. Pri vrnitvi iz Avstrije karantena državljanu Slovenije ne bo odrejena. 

Ali moramo karanteno kljub spremembi pogojev za vstop prestati do konca? Karantena se izvede v skladu z odločbo. Morebitno spremembo lahko predlagate izdajatelju odločbe.

Kdo šteje za ožje družinske člane po 2. odstavku 4. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije? Kot ožji družinski člani štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve).

Kdo so bližnji sorodniki? Bližnji sorodniki so zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), pastorek, vnuk, brat, sestra in drug otrok brez staršev (za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, če so starši popolnoma in trajno nezmožni za delo ali, če zaradi drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati), starš (oče in mati, zakonec ali zunajzakonski partner očeta oziroma matere ter posvojitelj).