Skoči do osrednje vsebine

Minister za finance v DZ: Ukrepi iz prvega paketa pomoči so dosegli ljudi

Minister za finance mag. Andrej Šircelj je včeraj odgovarjal na ustna poslanska vprašanja na 17. redni seji DZ RS. Ocenil je, da smo s sprejetimi ukrepi, ki so bili premišljeni in strateško naravnani, ohranili delovna mesta tako v podjetjih kot za samozaposlene in pomagali najbolj ranljivim skupinam prebivalstva. Sprejeti ukrepi omogočajo tudi hitrejši ponovni zagon gospodarske aktivnosti, na podlagi tega pa se bo povečala proizvodnja in prodaja.

Poslanci sedijo v dvorani

Seja DZ | Avtor: DZ RS/Matija Sušnik

"Ukrepi iz prvega paketa pomoči so dosegli ljudi. Izplačani so bili solidarnostni dodatki za študente, upokojence, temeljni dohodek za samozaposlene itd. Tako je preko 33.000 samozaposlenih v mesecu aprilu prejeli izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka in nato še v maju več kot 35.000 samozaposlenih. V mesecu aprilu pa je 303.224 upokojencev prejelo solidarnostno pomoč. Poleg njih je v mesecu aprilu prejelo solidarnostno pomoč tudi 51.581 študentov. Ne smemo pa pozabiti tudi na izplačilo kriznega dodatka, ki so ga v višini 200 evrov prejeli zaposleni v gospodarstvu. Če pogledamo mesec marec, je bilo takih več kot 386.000 zaposlenih, v mesecu aprilu pa več kot 343.000 zaposlenih," je v odgovoru na prvo ustno poslansko vprašanje izpostavil mag. Andrej Šircelj. V nadaljevanju je pojasnil, da je Vlada RS zaradi epidemije COVID-19 nemudoma sprejela ukrepe na področju preprečevanja širjenja virusa in ohranitve delovnih mest in delovanja gospodarstva. "Cilj ukrepov je bil v prvi fazi preprečevanje širitve okužbe in omilitev posledic za gospodarstvo in prebivalstvo ob zagotovilu, da bosta tako gospodarstvo kot družba iz krize izšla v relativno dobri kondiciji. V naslednji fazi pa se osredotočamo predvsem na ohranitev delovnih mest in zagon gospodarstva, vse z namenom čim hitrejše povrnitve gospodarske rasti," je še dodal minister.

"Z namenom zagotavljanja zadostnih proračunskih sredstev je vlada takoj ob nastopu 13. 3. sprejela začasno zadržanje izvajanja državnega proračuna in omejila prevzemanje obveznosti. Hkrati je vlada v državnem proračunu določila proporcionalno znižanje v višini 30 % sprejetega proračuna za leto 2020 in sredstva preusmerila za ukrepe, sprejete zaradi epidemije COVID-19, in na ta način nemudoma zagotovila 389 milijonov evrov. Vlada bo prav tako preusmerila del EU sredstev v namene obvladovanja epidemije in zagona gospodarstva," je še pojasnil mag. Šircelj.

"Po zadnjih podatkih Banke Slovenije so banke in hranilnice na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev prejele 22.230 vlog za odobritev odlogov plačil in odobrile za 267 milijonov evrov odloženih obveznosti. Na predlog vlade je bil z namenom vzdrževanja likvidnosti in solventnosti slovenskih podjetij in gospodarstva na splošno sprejet zakon za poroštvo države za likvidnostna posojila in naložbe v višini dve milijardi evrov," je na vprašanje o odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev odgovoril mag. Andrej Šircelj, ki je v odgovoru na naslednje poslansko vprašanje dodal, da so gospodarskim družbam za blažitev posledic COVID-19 na voljo finančni produkti, ki jih omogočata SID banka in Slovenski podjetniški sklad, s #PKP2 pa so tu še dodatni finančni instrumenti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov.

Minister za finance je poudaril, da smo s sprejetimi ukrepi, ki so bili premišljeni in strateško naravnani, ohranili delovna mesta tako v podjetjih kot za samozaposlene in pomagali najbolj ranljivim skupinam prebivalstva. Ukrepi, ki so bili učinkoviti za čas zaustavitve gospodarske aktivnosti in so ljudem pomagali preživeti čas karantene, omogočajo tudi hitrejši ponovni zagon gospodarske aktivnosti, na podlagi tega pa se bo povečala proizvodnja in prodaja.

"Rebalans proračuna bo pripravljen do 1. septembra tega leta," je v nadaljevanju seje odgovoril minister, pri tem pa je opozoril, da je vsako strašenje, da bi zaradi tega prišlo do slabšega dostopa na področju zdravstva ali na področju pokojnin, popolnoma odveč. "Zagotovljena je stabilnost zdravstvenega sistema," je poudaril minister, ki je dodal, da je  izhodna strategija prikazana v napovedih in ocenah Evropske komisije, ki napoveduje dvig gospodarske rasti v naslednjem letu za 6,7 %. "Prihodki v proračunu so načrtovani in nadzorovani. Podjetja smo ohranili pri življenju prav z ukrepi za blažitev posledic epidemije, zato so tudi prihodki nižji. Rast v naslednjem letu pomeni večje prihodke, večjo zaposlenost, več dela in ne nazadnje seveda tudi zagotavlja blaginjo ljudem," se je na očitke o višini prihodkov odzval minister.