Skoči do osrednje vsebine

Tretja seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek, 22. 5., potekala tretja seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo. Seje se je udeležila ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Člani sveta so se seznanili z že sprejetimi ukrepi na podlagi sprejetih zakonov iz  PKP1 in PKP2 ter razpravljali o na novo sprejetih kriznih ukrepih Evropske komisije. Ti predvidevajo krizno destilacijo vina v industrijski alkohol, krizno skladiščenje vina in zeleno trgatev (popolna odstranitev grozdja na zadevni parceli še v zeleni fazi).

Člani Sveta so izpostavili upad prodaje vina in izjemno povečanje zalog. Zato so vsi prisotni zavzeli stališče, da je kot prednostni ukrep za rešitev viškov vina tudi v Sloveniji nujno uvesti ukrep krizne destilacije, kot ga nameravajo tudi druge države članice pridelovalke vina. Načeloma člani podpirajo tudi podporo za krizno skladiščenje vina (vendar le za kakovostno vino) in zeleno trgatev, ki sicer lahko pripomore k reševanju viškov vina, je pa nekoliko vprašljiva s strokovnega vidika, če se po zeleni trgatvi v vinogradu ne izvajajo ustrezni ampelotehnični ukrepi. 

Na seji je bilo dogovorjeno, da se v naslednjem tednu uskladijo tehnični pogoji za izvedbo krizne destilacijo, nato pa se pripravijo osnutki izvedbenih predpisov za predlagane ukrepe.

Svet za vinogradništvo in vinarstvo sestavljajo prof. dr. Stanislav Vršič, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; prof. dr. Tatjana Košmerlj, Biotehniška fakulteta; prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta; dr. Franc Čuš, Kmetijski inštitut Slovenije; Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; Silvan Peršolja, Vinska klet Goriška Brda z. o. o.; Marjan Colja, Vinakras z. o. o.; Tatjana Malešič, Kmetijska zadruga Metlika z. o. o.; Borut Cvetkovič, Radgonske gorice d. o. o.; Andrej Rebernišek, Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije; Dušan Brejc, Vinska družba Slovenije d. o. o.; Marjan Simčič, Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije; Boštjan Protner, Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev SlovenijeŽ; Radojko Pelengić, Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije; Žan Bric, Zveza slovenske podeželske mladine.