Skoči do osrednje vsebine

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021«

Obveščamo vas, da je zadnji dan za oddajo vlog 9. 6. 2020.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 74/20), s katerim je ugotovila, da so prenehali razlogi za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZZUSUDJZ). Sklep Vlade RS začne veljati 1. junija 2020.

Rok za oddajo na javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021« je v skladu z drugim odstavkom 6. člena ZZUSUDJZ, osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom navedenega zakona, in to je 9. 6. 2020. Vloge z vsemi obrazci in prilogami morajo biti oddane v zaprti ovojnici na način, kot je opredeljeno v dokumentaciji javnega razpisa v II. prijavnem obrazcu.