Skoči do osrednje vsebine

Zavod za gozdove zaključil s spomladansko sadnjo dreves

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je v celoti zaključil obnovo in izvajanje spomladanske sadnje dreves za leto 2020. Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, pozdravlja opravljene načrtovane aktivnosti zavoda na tem področju z namenom trajnostnega upravljanja z gozdovi.

Zavod za gozdove Slovenije je s Programa razvoja podeželja v mesecu maju 2020 v celoti zaključil z obnovo in izvajanjem spomladanske sadnje dreves. Obseg izvedbe sadnje v državnih gozdovih je opravljen v okvirih načrtovane sadnje dreves v velikosti 397 hektarjev, od katerih je lastništvo oz. upravljanje gozdov zasebnih in občinskih gozdov znašalo 196 hektarjev in Slovenski državni gozdovi d.o.o. 194 hektarjev.

Sadnja je s tem zaključena na vseh načrtovanih 397 ha gozdnih površin, ki so bile predvidene v sklopu spomladanske obnove v ujmah poškodovanih gozdov iz naslova Programa razvoja podeželja. Vsega skupaj je bilo dobavljenih in posajenih 1.127.440 sadik.

Večino posajenih sadik predstavljajo sadike smreke in bukve kot nosilni drevesni vrsti, od primešanih drevesnih vrst je bilo posajeno največ jelke, macesna gorskega javorja in hrastov.

V tednu med 18. in 24 majem 2020 se je končalo tudi daljše obdobje sušnega vremena, trenutne obilnejše padavine pa bodo zelo pozitivno prispevale k uspehu spomladanske sadnje in zmanjšale izpad posajenih sadik.