Skoči do osrednje vsebine

Poročilo Inšpekcije Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o nadzoru oljčnega olja v letu 2019

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v času od 5. do 11. oktobra 2019 izvedla nadzor z vzorčenjem oljčnega olja v maloprodaji, z namenom ugotovitve kakovosti (ustreznost označb glede kakovosti oz. dovoljenih poimenovanj, označb zaščitenega geografskega porekla) in pravilnosti označevanja deviškega oljčnega olja. Obravnavana so bila oljčna olja iz različnih držav članic, različnega porekla, tudi ekološka in olja z geografsko označbo »Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre«.

Potrošnikom so v maloprodaji lahko ponujena le olja naslednjih poimenovanj:
- Deviška oljčna olja,
- Ekstra deviško oljčno olje,
- Deviško oljčno olje,
- Oljčno olje – mešanica rafiniranega oljčnega olja in deviškega oljčnega olja in
- Olje iz oljčnih tropin;
V prometu v maloprodajnih trgovinah, morajo biti oljčna olja v embalaži, ki ni večja od 5 L, ustrezno označena. Oznake lahko navajajo še dodatne informacije.

Rezultati nadzora

Od skupaj 28 odvzetih vzorcev je bilo z kemično in senzorično analizo ugotovljeno, da je skladno z deklariranimi oznakami 19 vzorcev ali 67,85%, neskladnih vzorcev (vključno z ponovljenimi ocenami) je skupaj 9. 

Za neskladne vzorce so bili izrečeni ukrepi z odločbo v 9 primerih, od tega v 6 primerih prepoved trženja. Iz prometa je bilo umaknjenih 778.25 l olja.

Zaključki

Rezultati preverjanja skladnosti oljčnih olj  še vedno kažejo na veliko stopnjo neskladnosti, tako glede poimenovanja kategorije, kot glede označevanja.

Ugotovljene neskladnosti glede senzorike, ki je osnova za določitev ustreznega poimenovanja kategorije in uvrstitve izdelka v kakovostni razred (ekstra, deviško …) kažejo, da se bodo morali vsi v verigi, od proizvodnje do trženja, tej vsebini bolj natančno posvetiti.
Inšpekcija ocenjuje, da so napake pri deklaracijah rezultat nepoznavanja predpisov, tako glede označevanja oljčnih olj, kot glede splošnega označevanja in označevanja iz področja, naprimer geografskih označb, ekoloških označb, prehranskih trditev.
Rezultati nadzora kažejo, da je potrebno nadzor na tem področju nadaljevati in ga v bodoče okrepiti.

Celotno poročilo lahko preberete na spletni strani Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Iskalnik