Skoči do osrednje vsebine

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ob svetovnem dnevu čebel: »Čebela in Slovenija sta majhni, a po idejah in ambicijah veliki«

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak si je skupaj predsednikom Čebelarske zveze Slovenije Boštjanom Nočem in županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovičem, ob Svetovnem dnevu čebel v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski Hrib ogledal čebelnik (dom za čebele samotarke) pri Tivolskem rastlinjaku.

»Menim da gre za zelo pomembno, ne samo simbolno, priznanje in dosežek Slovenije v preteklosti, ko je majhna a dejansko velika država Slovenija uspela s predlogom, da se pomembna kategorija narave uvrsti na svetovni seznam. To na nek način simbolizira majhno, pridno žival čebelo in na drugi strani propulzivno državo Slovenijo, obe majhni po velikosti, a zelo veliki  glede na ideje in ambicije.«

Minister je še poudaril, da je čebelarstvo pomembno za uravnotežen razvoj prehrane in kmetijstva, ki daje pomemben pečat samooskrbi. Izrazil je veselje, da imamo priložnost, da utrjujemo pomen čebelarstva v prihodnje. MOP bo pri tem zagotovo pripomogel z aktivnostmi in ukrepi, »verjamem, da lahko skupaj uspemo«.

Zaključil je, da so čebele tudi simbol sodelovanja, kar prinaša sporočilo k sodelovanju državne in lokalnih skupnosti, katerega plod sodelovanja je moč in uspeh. 

Svetovni dan čebel je priložnost, da se poudari ne samo pomen domačih čebel ampak vseh divjih opraševalcev pri pridelavi hrane in ohranjanju okolja.

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib namreč skrbijo za številne ekstenzivne travniške površine. Te so prepoznane kot biotsko zelo pestri habitati, ki nudijo življenjski prostor številnim vrstam, med njimi tudi mnogim opraševalcem. MOP zaradi ogroženosti opraševalcev podpira aktivno varstvo divjih opraševalcev. S tem prispeva tudi k izvajanju prednostnih nalog EU pobude za opraševalce ter zavez iz globalne Koalicije za opraševalce, v kateri je Slovenija ena od ustanovnih članic. Z letošnjim letom v Sloveniji prav v vseh državnih zavarovanih območjih aktivno varujejo divje opraševalce z ukrepi izboljševanja stanja habitatov divjih opraševalcev in ozaveščanjem obiskovalcev o njihovi pomembni vlogi.

Na pobudo in ob sofinanciranju MOP od leta 2019 poteka raziskava o divjih opraševalcih, ki jo vodi Nacionalni inštitut za biologijo, z namenom zasnove monitoringa divjih čebel v Sloveniji.

Predsednik ČZS Boštjan Noč je poudaril, da je bilo na področju čebelarstva narejenih veliko nujnih korakov, vendar se nekatere stvari še vedno premikajo prepočasi. »Če pogledamo globalne probleme, vse prepočasi ustavljamo podnebne spremembe, prevelika je uporaba škodljivih pesticidov, premalo je podpore sajenju medovitih rastlin, premalo je sredstev za znanost na področju zdravstvenega varstva čebel, zato tudi ni razvoja prepotrebnih novih zdravil za zdravljenje varoze predvsem ekoloških, še več bo treba vlagati v usposabljanja čebelarjev, velik problem so ponaredki medu na svetovnem trgu. In kar je najvažneje, skrb za ohranjanje narave je naša skupna dolžnost za nas in za naše zanamce, ne samo za čebele.«

Župan MO Ljubljana Zoran Jankovič je povedal, da je mesto Ljubljana čebelam najbolj  prijazno mesto.

Svetovni dan čebel obeležujemo 20. maja, saj se je na ta dan leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. Razglasitev praznika je v okviru Organizacije združenih narodov predlagala prav Slovenija, na pobudo Čebelarske zveze Slovenije.  Predlog je bil potrjen 20. decembra 2017. Predlog je ob potrjevanju dobil soglasno podporo vseh držav članic OZN. Prvi svetovni dan čebel smo obeležili leta 2018.

V prihajajočih dneh in tednih obeležujemo nekatere druge pomembne okoljske dneve: Evropski dan Nature 2000 (21. 5.), Mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. 5.), Evropski dan parkov (24. 5.) in Teden slovenskih parkov (od 16. do 24. 5.). V Sloveniji imamo deset naravnih parkov in rezervatov, ki jih je ustanovila in za financiranje njihovega upravljanja skrbi država. Zadnja leta pa se za upravljanje naravnih parkov odloča vse več občin, tudi teh je zdaj že deset. MOP se zaveda njihovega vse večjega pomena, na željo občin pri tem sodeluje in nudi strokovno podporo.

 

Več informacij o aktivnostih MOP

Spletna stran Svetovni dan čebel