Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Stanonik na predstavitvi dela Inšpekcije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter ogledu terena

Bled, Pokljuka, Bohinj, Zatrnik, 20. 5. 2020 – Državni sekretar Damjan Stanonik se je včeraj udeležil vsebinske predstavitve Inšpekcije RS za kmetijstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKLR) o problematiki na področju lovstva. Predstavitvi je sledil terenski ogled o ukrepanjem gozdarske in lovske inšpekcije.

DS Stanonik na terenskem obisku

Državni sekretar Stanonik se je seznanil z organizacijo in pristojnostjo dela Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu IRSKGLR). Posebej pozorno sta bili predstavljene gozdarska in lovska inšpekcijo znotraj IRSKGLR.

V letih po žledolomu je prva prioriteta v programu dela gozdarske inšpekcije nadzor nad izvajanjem sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del. Še vedno je v vrhu števila kršitev predpisov, ki jih obravnava gozdarska inšpekcija, nedovoljen  posek dreves. Temu sledijo posegi v gozd brez soglasja ZGS, kamor sodijo tudi krčitve gozdov v kmetijske namene brez dovoljenja ZGS, gradnje objektov, za motokros in kolesarski poligon ali poligon za paintball.

Predstavljena je bila tudi stvarna in krajevna pristojnost inšpekcije za lovstvo, upravni in prekrškovni postopki, posebnosti na Gorenjskem, Triglavskem narodnem parku, Kamniško savinjskem. Izpostavljene so bile problematike izvajanja lova v smislu raznovrstnega vznemirjanja živali (vožnja v naravnem okolju, vznemirjanje v mirnih conah, raznovrstne moteče športne aktivnosti) in različnih konfliktnih situacij z ljudmi. Tudi problematika škod različnih dejavnikov (vrane, intenzivno kmetijstvo, spuščeni psi) ni zanemarljiva in se obravnava v inšpekcijskih postopkih.

Po vsebinski predstavitvi obeh inšpekcij je državni sekretar Damjan Stanonik skupaj z inšpekcijo za gozdarstvo opravil terenski ogled in seznanjanje s problematiko in ukrepanjem gozdarske in lovske inšpekcije. Ogledali so si lovsko tehnične objekte, škodo zaradi jelenjadi – popašenost v lovišču s posebnim namenom (LPN) Triglav, kjer imajo največ evidentiranih škod v Triglavskem lovsko upravljavskem območju (LUO).