Skoči do osrednje vsebine

Akcijski načrt za celovito politiko EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Evropska komisija je 7. maja 2020 objavila Akcijski načrt za celovito politiko EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Načrt temelji na šestih stebrih, ki se nanašajo na učinkovito implementacijo obstoječih predpisov, vzpostavitev enotnih evropskih pravil, nadzor na ravni EU, vzpostavitev mehanizma za podporo in sodelovanje finančnih obveščevalnih enot, boljšo uporabo informacij v okviru kazenskega prava ter krepitev globalne vloge EU.

Da bi Evropska komisija pridobila mnenja državljanov in deležnikov o predvidenih ukrepih, je sprožila javno posvetovanje, ki bo potekalo do 29. julija 2020.

Do besedila akcijskega načrta ter javnega posvetovanja lahko dostopate na tej povezavi