Skoči do osrednje vsebine

Spodbudni rezultati analize izvajanja sodne oblasti v letu 2019

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je danes sprejela predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijana Florjančiča, ki ji je predal Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 2019.

Iz letnega poročila izhaja, da je izvajanje sodne oblasti v letu 2019 učinkovito in uspešno. Kazalniki učinkovitosti poslovanja so stabilni, večinoma se skrajšuje povprečni čas reševanja zadev, znižuje se število tako prejetih kot nerešenih zadev, kar pomeni, da je sistem sposoben obvladovanja prejetih zadev in ustreznega uravnavanja svojega poslovanja.

Kot je povedal predsednik Vrhovnega sodišča RS, obvladujejo pripad zadev s 101 %, število nerešenih zadev v lanskem letu je nižje za 8 % v primerjavi z letom 2018 oziroma za 54 % v primerjavi  z letom 2015. Opozoril je, da imajo največje težave z obvladovanjem zadev na Upravnem sodišču RS, kar je posledica sprememb zakonodaje, s katerimi se nove pristojnosti največkrat dodeljujejo ravno temu sodišču.

Govorila sta tudi o pripravi nove sodniške zakonodaje, v kateri bi s posameznimi določbami, kot je npr. enovit sodnik, lahko dosegli boljšo organizacijsko in kadrovsko razporeditev, ki bi pripomogla k še bolj učinkovitemu delu sodišč. Kot je povedala ministrica Kozlovičeva, na ministrstvu intenzivno pripravljamo omenjeno zakonodajo in bomo na to temo organizirali posebno srečanje s predstavniki Vrhovnega sodišča. 

Posebno pozornost sta namenila tudi prostorskim zmogljivostim sodišč, saj je njihovo zagotavljanje v pristojnosti ministrstva. Sogovornika sta bila enotnega mnenja, da bi bilo dobro izdelati strategijo trajnostnega urejanja poslovnih prostorov pravosodnih organov, ki bi predstavljala tudi dolgoročno racionalizacijo finančnih sredstev.

Pogovor sta zaključila z ukrepi na področju pravosodja po 31. maju, ko bo preklicana epidemija. Aktivnosti gredo v smeri, da s 1. junijem začnejo teči materialni in procesni roki, kar pomeni, da bodo sodišča v celoti izvajala sodno oblast. Govorila sta tudi o predvidenem skrajšanju sodnih počitnicah.