Skoči do osrednje vsebine

Minister Vrtovec pospešil aktivnosti za prostorsko umeščanje projektnih rešitev na železniški infrastrukturi na območju Ljubljane

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je gospodarski družbi za inženiring v javno železniško infrastrukturo naročil pričetek aktivnosti umeščanja v prostor za projektne rešitve na železniški infrastrukturi na območju Ljubljane. Izvajanje aktivnosti je naročil po delovnih rezultatih naloge, ki je v teku, torej strokovna podlaga in predštudija upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v Sloveniji ter železniškega omrežja na področju Ljubljanske urbane regije.

Glede na delovne rezultate naloge je potrebno nemudoma pričeti aktivnostmi umeščanja v prostor za obstoječo kamniško progo - za dvotirnost in elektrifikacijo kamniške proge ter izvedbo postopne dvotirnosti glede na potrebe, ter za obstoječo dolenjsko progo - za dvotirnost in elektrifikacijo dolenjske proge ter izvedbo postopne dvotirnosti in elektrifikacijo glede na potrebe.

Za preučevano progo proti Vrhniki je potrebno dodatno preučiti pomen železniške infrastrukture v smislu sinergijskega razvoja na cestno in drugo prometno infrastrukturo za trajnostno mobilnost regij.

Aktivnosti oziroma preučitve morajo vključevati infrastrukturo za integrirani javni potniški promet, predvsem s ciljem skrajševanja potovalnih časov in možnostjo izboljšanja voznega reda potniških vlakov, zaradi česar bo železniški potniški promet privlačnejši za uporabnike.