Skoči do osrednje vsebine

Enkratni solidarnostni dodatek za študente - poziv za oddajo vloge do 25. maja 2020

Vse višješolske in visokošolske študente in študentke, ki ste upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za študente in vloge še niste oddali, pozivamo, da do 25. maja 2020 z namenom uveljavitve omenjene pravice oddate izpolnjen elektronski obrazec “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom” na eUpravi.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) določa, da se do 1. junija 2020 izplača enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 eurov študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.

Pri vnosu poskrbite za pravilnost in resničnost podatkov. Te bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preverilo v eVŠ evidenci študentov in diplomantov ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja in v evidenci obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tistim, ki izpolnjujete pogoje, bodo sredstva enkratnega solidarnostnega dodatka nakazana na transakcijski račun, naveden v vlogi. O datumu nakazila boste prejeli obvestilo na v vlogi naveden e-naslov. Izplačila bodo izvedena do 1. junija 2020.

V kolikor odgovora na vaše vprašanje ne najdete med pogosto zastavljenimi vprašanji, se obrnite na Enotni kontaktni center državne uprave med ponedeljkom in petkom med 8:00 in 22:00 uro na elektronski naslov:
ekc@gov.si
Telefon:  080 2002
Telefonska številka za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90