Skoči do osrednje vsebine

Preklic javnega poziva za podporo dogodkom in aktivnostim za spodbujanje večje prepoznavnosti lokalne hrane

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da na podlagi druge in tretje točke Sklepa Vlade šz dne 11. 4. 2020 preklicuje Javni poziv za podporo dogodkom in aktivnosti za spodbujanje večje prepoznavnosti lokalne hrane, objavljen 25. 2. 2020 na spletni strani MKGP.

Navedeni sklep Vlade namreč določa, da je Vlada RS sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, na podlagi katerega predlagatelji finančnih načrtov proračuna države z dnem uveljavitve tega sklepa ustavijo oziroma zavrnejo vse ponudbe v vseh postopkih javnih naročil v teku. Nadalje je v sklepu zapisano, da se odstopi od izvedbe javnega naročila za tista javna naročila, za katera pogodbe še niso sklenjene. Ustavijo se tudi vsi razpisi v teku za dodelitev sredstev državnega proračuna ter se odstopi od izvedbe javnega razpisa za tiste javne razpise, pri katerih sklepi o dodelitvi sredstev še niso pravnomočni oziroma za katere pogodbe še niso sklenjene.