Skoči do osrednje vsebine

Youth Wiki webinar: Kako se lotiti z dokazi podprtega oblikovanja in načrtovanja projektov in politik?

Nacionalna agencija MOVIT je 14. maja 2020 premierno izvedla Youth Wiki webinar z naslovom Z dokazi podprto oblikovanje javnih politik, ukrepov in projektov. Na spletnem dogodku so gostili Mojco Mayr, zunanjo strokovno sodelavko Nacionalne agencije, s katero so se pogovarjali o tem, zakaj je z dokazi podprto oblikovanje potrebno oz. kakšen je njegov namen ter kako se ga lotiti tudi na ravni organizacije, lokalne skupnosti, ipd.

Sam koncept ni nov. Največkrat je omenjen v povezavi z oblikovanjem javnih politik, pogosto pa zanj uporabljamo kar angleški izraz »evidence based policy making«. »Vsi, ki delamo z mladimi in za mlade, smo z njim zelo dobro seznanjeni, saj je z dokazi podprto oblikovanje politik eno od ključnih načel evropske (in tudi nacionalnih) mladinske politik, kar je jasno zapisano v Strategiji EU za mlade 2019 – 2027.,« so zapisali po dogodku organizatorji dogodka.

Kot so ugotovili na webinarju, pa to načelo ni uporabno zgolj pri oblikovanju politik, ampak ga je smiselno ali celo nujno uporabljati tudi pri pripravi projektov, vrednotenju doseženih rezultatov, oblikovanju posameznih ukrepov (npr. dostop do stanovanj za mlade), ipd. Ključni element vsakega načrtovanja ali presojanja rezultatov so namreč podatki in informacije, na podlagi katerih oblikujemo naše sklepe, zaključke ali nove predloge.

Mojca Mavr je udeležencem webinarja, med katerimi je bil tudi predstavnik Urada RS za mladino, predstavila tudi dve orodji programa Erasmus+, ki sta zelo uporabni pri načrtovanju in delovanju podprtem z dokazi. To sta:

Udeleženci so govorili tudi o tem, kako se z dokazi podprtega oblikovanja lotijo sami in katere metodologije za zbiranje podatkov (dokazov) so na voljo.. Glavni namen Youth Wiki webinarja je bil usmeriti pozornost na elemente in pristope, ki omogočajo boljše načrtovanje in izvajanje aktivnosti ter seveda doseganje kakovostnih rezultatov.

Z Youth Wiki webinarji bo Nacionalna agencija nadaljevali v mesecu juniju.

Posnetek webinarja si lahko ogledate tukaj.