Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Pivec na obisku Občine Naklo

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je danes obiskala več lokacij v Občini Naklo. Ogledala si je deponijo lesnih sortimentov, Biotehniški center ter kmetije, ki se ukvarjajo s sadjarstvom, poljedelstvom, živinorejo in dopolnilnimi dejavnostmi. Po obisku je dejala, da se je v času krize pokazalo, kako zelo potrebna je čim večja stopnja samooskrbe ter podpora domačim pridelovalcem, saj je prehranska varnost ena najpomembnejših področij v državi.

Ministrica dr. Pivec na obisku podjetja Megales

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je na pobudo župana Občine Naklo na terenu seznanila z več primeri dobrih praks s področja kmetijstva in gozdarstva. V uvodnem delu obiska na občini so ministrici predstavili delovanje lokalne skupnosti, posebnosti, vezane na kmetijstvo in gozdarstvo ter ostale aktivnosti, ki jih občina izvaja.

Ministrica si je nato ogledala podjetje in deponijo lesenih sortimentov Megales v Bistrici pri Naklem. Glavni dejavnosti podjetja sta odkup lesa na panju ali na kamionski cesti ter prevoz lesa. Poleg tega podjetje izvaja tudi vsa ostala dela v gozdovih. Podjetje ima lastna skladišča, ki predstavljajo vmesno točko med dobavitelji in nadaljnjo prodajo. Po ogledu je ministrica dejala, da so v pogovorih izpostavili zelo pomembne vsebine, med drugim kako v Sloveniji vzpostaviti boljše odnose oz. nasploh vzpostaviti verige znotraj gozdno lesne industrije. Ta je predvsem potrebna krepitve na končnem delu, to je investicije v lesno predelovalne centre, da bi čim več lesa, ki ga imamo v Sloveniji veliko, predelali doma in mu dali večjo dodatno vrednost, s tem pa zmanjšali potrebe po izvozu.

Nadalje je ministrica obiskala Biotehniški center v Strahinju, kjer izvajajo več srednješolskih izobraževalnih programov, med drugim gospodar na podeželju, vrtnar, mesar, hortikulturni tehnik, kmetijsko podjetniški tehnik in živilsko prehranski tehnik. V okviru višjih strokovnih šol izvajajo tudi programe za upravljanje podeželja in krajine, naravovarstvo ter hortikultura.

V nadaljevanju obiska si je ministrica ogledala sadjarsko usmerjeno kmetijo »Pr'Matijovc« v Podbrezju. Kmetija je vključena tudi v shemo Izbrana kakovost – sadje. Sledil je ogled poljedelsko usmerjene kmetiji »Pr'Halovc« v Strahinju, obisk na Gorenjskem pa je ministrica zaključila z ogledom živinorejske kmetije »Pr'Poličar« na Polici.

Ministrica je izpostavila pomen kmetij in njihove vloge pri zagotavljanju hrane, še posebno v času epidemije. Aktivnosti na področju črpanja ukrepov so s strani kmetijskih sektorjev v polnem teku. Po besedah ministrice je to obdobje pokazalo na določene specifike oz. občutljive točke kmetijskega sektorja, ki so postale še bolj izrazite. »Zelo dobro se je pokazalo na katerih področjih smo v Sloveniji dobri, samooskrbni oz. še več kot samooskrbni. In predvsem na tistem delu so se pokazale specifične težave, ki se jih bi dalo najlažje strniti v smislu, da se še bolj pokazalo kako pomembno je, da se v Sloveniji vzpostavi celotno verigo v preskrbi s hrano.«

Pri tem je izpostavila organizacijo lokalne samooskrbe, ki se je v času epidemije izkazala za izrazito pozitivno. »Vzpostavljajo se novi modeli nakupovanja direktno na kmetijah, oskrbe v lokalne okolju za ljudi. Te modele moramo ohranjati oziroma nadgraditi, ker bodo v prihodnje zelo dobrodošli in bodo v korist tako kmetom kot potrošniku.« Ministrica je še izpostavila, da so zelo pomembni povezani sistemi od pridelave do predelave vse do vstopa na trg, na daljši rok, s pogodbenimi razmerji. »Pokazalo se je da vsi tisti, ki so to naredili v preteklosti, so imeli v kriznem času veliko manjše težave, kot tisti ki iščejo te priložnosti na trgu. Pokazalo se je da je treba narediti veliko na odnosih znotraj verige.«

Po besedah ministrice se je pokazala tudi potreba po krepitvi določenih sektorjev, kot so sektorji pridelave sadja in zelenjave ter prašičerejski sektor. »Tukaj že pripravljamo strateške dokumente, v te aktivnosti želimo usmeriti tudi vse razpoložljive finančne resurse.« Dr. Pivčeva je še izpostavila, da je slovenska javnost v tem času veliko bolj kot kadarkoli v preteklosti spoznala pomen lastne preskrbe s hrano. »Pokazalo se je, da so ljudje razumeli, kako zelo potrebna je čim večja stopnja samooskrba, kako zelo je potrebno podpreti domače pridelovalce in da je prehranska varnost ena tistih res najpomembnejših varnosti, o kateri se v državi ne moremo samo pogovarjati ampak zelo hitro prevzeti določene aktivnosti.«