Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela dva odloka: o preklicu obveznega razkuževanja večstanovanjskih stavb ter o izvajanju pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

Vlada je preklicala ukrep o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb in določila način izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, z izjemo za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine.

Namesto razkuževanja večstanovanjskih stavb sedaj redno čiščenje

Vlada je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Hkrati je vsem upravnikom večstanovanjskih stavb naložila, da zagotovijo redno čiščenje skupnih prostorov večstanovanjskih stavb.

Na podlagi ocene strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ukrep razkuževanja ni več potreben, kljub temu pa je potrebno redno čiščenje skupnih prostorov večstanovanjskih stavb. Priporočila v zvezi s tem pripravi Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih objavi na svoji spletni strani.

Objava v Uradnem listu

Pripravništvo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času epidemije COVID-19. Z njim se za čas epidemije določa način izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, z izjemo za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine.

Programi pripravništva (kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega, praktičnega znanja in opravljanje strokovnega izpita) se za zdravstvene delavce in sodelavce izvajajo naprej, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo na varen način za vse udeležence. Če programov ni mogoče izvesti na varen način, se lahko prilagodijo, delodajalci pa pripravnika razporedijo na naloge zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Te aktivnosti se opravljajo pod nadzorstvom in odgovornostjo nadzornega mentorja, ki ga na podlagi sklenjenih pogodb določi delodajalec. Če vsebina dela oziroma izobraževanja pripravnikov v času od razglasitve epidemije COVID-19 ne ustreza programom pripravništev, se pripravništvo na predlog nadzornega mentorja lahko ustrezno podaljša.

Sredstva za izvajanje pripravništva od razglasitve epidemije COVID-19 se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Objava v Uradnem listu