Skoči do osrednje vsebine

Potek pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka

Pilotna ovodenitev Enajstmlinskega potoka, ki se je po prekinitvi 26. oktobra 2018 nadaljevala 19. februarja 2020, še naprej poteka v skladu s Poslovnikom, ki so ga sprejele Občina Apače, Direkcija RS za vode in Geološki zavod Slovenije ter pod stalnim terenskim nadzorom strokovnjakov Geološkega zavoda Slovenije.

Glede na rezultate opazovanj višine gladine podtalnice v območju aktivnosti, ki jih dnevno izvajata Geološki zavod Slovenije in predstavniki Občine Apače, še posebej v območju objektov vzdolž struge potoka, je Direkcija RS za vode 6. maja 2020 zapornice na vtočnem objektu priprla na varno višino, 12. maja pa jih popolnoma zaprla. Na ta način je gladina podtalnice začela upadati.

V prihodnjih tednih bodo strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije in predstavniki Občine Apače vzdolž Enajstmlinskega potoka vršili dodatna opazovanja gladine podtalnice. Ugotovitve opazovanj in priporočila ukrepov, potrebnih za stalno ovodenitev, bo Geološki zavod Slovenije strnil v končno poročilo.

O morebitnih posebnostih pilotne ovodenitve in nadaljnjem razvoju dogodkov vas bomo, kot doslej, sproti obveščali. Glavno vodilo pilotne ovodenitve tudi v nadalje ostaja izvajanje aktivnosti brez tveganja za obrežne prebivalce in lastnino.