Skoči do osrednje vsebine

Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev (preneha veljati 18.5.2020)

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Za njegovo lažje razumevanje smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev preneha veljati z 18. majem. Z istim dnem stopi v veljavo Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Prenehanje veljavnosti Odloka (obvestilo z dne 14. 5. 2020)

Vlada RS je na svoji seji dne 13. maja 2020 sprejela Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki prične veljati 18. 5. 2020. S tem dnem preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. 

Več informacij o novem Odloku in tem, katerih storitev za enkrat še ni mogoče opravljati, najdete na povezavi

Splošno obvestilo

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 25/2020, 29/20, 32/20, 37/20 in 42/20, 44/20, 47/20, 53/20,58/20 IN 59/20) v nadaljnjem besedilu: Odlok) je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prej omenjeni odlok pa ne prepoveduje ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji. Ravno tako Odlok ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev razmerij med delavcem in delodajalcem.

 V skladu z Odlokom so dovoljene le izjeme, ki so navedene v 2. členu Odloka. To so: 

 1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 2. lekarne,
 3. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 4. program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 5. kmetijske prodajalne,
 6. bencinske servise,
 7. banke,
 8. pošto,
 9. dostavne službe,
 10. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij
 11. druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja,
 12. prodajalne s hrano za živali ter
 13. vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,
 14. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.
 15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo, 
 16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih*, 
 17. specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles, 
 18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, 
 19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
 20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela), 
 21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, 
 22. storitve na področju dejavnosti higienske nege: frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura*,
 23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih, 
 24. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali*,
 25. storitve zavarovalniškega posredovanja,
 26. avtopralnice
 27. storitve nepremičninskega posredovanja, 
 28. knjižnice, galerije in muzeji,
 29. dimnikarske storitve, 
 30. strežba, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov*, 
 31. storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev*,
 32. storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.*

*Izjeme pod točkami 16., 22. in 24., 30., 31. in 32. začnejo veljati 4. maja 2020. 

Pri opravljanju zgoraj navedenih izjem se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Razlaga določil

Odlok podrobneje ne določa, kaj vse sodi pod "prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji", menimo pa, da je potrebno Odlok pri razlagi te izjeme razumeti dobesedno, torej da gre za tiste prodajalne, ki pretežno prodajajo živila. Za presojo, ali določena prodajalna sodi v navedeno izjemo, je torej ključen njen prodajni asortiman. Pri tem pojasnjujemo, da mora vsaka prodajalna sama presoditi, ali upoštevaje navedeno in glede na njen prodajni asortiman sodi v navedeno kategorijo izjem.

Odlok med drugim dovoljuje ponudbo in prodajo potrošnikom na daljavo (po spletu), kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri tem pa naj se zagotovi dostava blaga potrošniku na dom. Pri tem pa je treba dosledno upoštevati vsa priporočila in navodila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Glede pojma prodaja na daljavo (brezstična prodaja) pojasnjujemo, da Zakon o varstvu potrošnikov določa pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot pogodbo, sklenjeno med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo.

Zakon določa tudi, da mora podjetje preden sklene pogodbo s potrošnikom zagotoviti informacije glede plačilnih pogojev in na svojih spletnih straneh najpozneje na začetku postopka za naročanje jasno in razločno navesti, ali obstajajo omejitve glede dostave ali oblik plačila. Dostava blaga in storitev na določeno lokacijo je torej možna ob doslednem upoštevanju navodil glede zajezitve epidemije COVID-19, ki so objavljene na spletnih straneh NIJZ in ostalih državnih institucijah.

Pri opravljanju dejavnosti pa je potrebno upoštevati vsa priporočila in navodila Ministrstva za zdravje ter  Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje teh navodil.

Obratovalni čas

Za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, se določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18.00 ure.

V prodajalnah z živili, v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali  pohištvo ter v prodajalnah do velikosti 400 m2 prodajnega prostora  lahko nakup v času od 8.00 do 10.00  opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Omejitev, da lahko starejši od 65. let opravijo nakup le v navedenem časovnem okviru, je s s spremembo Odloka z dne 28.4.2020, odpravljena, vendar pa priporočamo, da ranljive skupine še vedno opravljajo svoje nakupe v času, ki je namenjen samo njim, saj druge skupine potrošnikov takrat ne opravljajo svojih nakupov. Odpravljena je tudi določba glede izkazovanja starosti z osebnim dokumentom. 

Z Odlokom se določa tudi izjemo od sicer z odlokom določenega obratovalnega časa prodajaln z živili in kmetijskimi pridelki, in sicer za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike posameznike ter zadruge, ki bodo v skladu z odlokom lahko same določale obratovalni čas na podlagi njihove poslovne odločitve, kar je nujno zaradi organiziranja delovanja le-teh v okviru obstoječega kadra in običajnega obratovalnega časa. Obratovalni čas lahko same določijo tudi srednje in velike družbe, katerih obratovalni čas na dan pred 12. marcem 2020 ni bil daljši od 10 ur, pri čemer morajo vsi upoštevati določilo, da so trgovine, razen bencinskih servisov in lekarn, ob nedeljah in dela prostih dnevih, zaprte. 

V zvezi s tem poudarjamo, da prepoved obratovanja ob nedeljah in dela prostih dnevih, velja le za prodajalne, kar pomeni, da lahko ostali ponudniki, ki se uvrščajo med izjeme (ponudniki hrane, frizerji, kozmetični saloni itd.) obratovalni čas določijo skladno s svojo poslovno odločitvijo in tako obratujejo tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih.

S spremembami Odloka z dne 28.4.2020 je tudi določeno, da so lahko prodajalne z živili v nedeljo, 3.5.2020 odprte od 8.00 do 13.00 v izogib gneči med in po prvomajskih praznikih. 

Pogosta vprašanja, posodobljeno 7. 5. ob 11.30

Objaviti skušamo čim večji obseg vprašanj, ki nam jih pošiljate, trenutno zbrana so tista, ki so najpogostejša in se navezujejo na podobne teme.

Za lažje iskanje odgovorov predlagamo, da uporabite "Iskalnik" s kombinacijo tipk CTRL+ F in potem vpišete ključno besedo. 

ZA PODJETJA

Ali so prepovedane vse storitve ali samo te, ki so primeroma navedene v Odloku?

Prepovedana je ponudba in prodaja vseh storitev in blaga neposredno potrošnikom, razen izjem, določenih v prvem odstavku 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Iz prepovedi pa je v skladu z 2. členom izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Če pravilno razumemo se začasno prepove vse, razen navedenih izjem. Kaj se uvršča med prepovedano, pa je navedeno samo kot primer. Torej se prepove tudi poslovanje npr. zlatarn, trgovin z oblekami?

Skladno z Odlokom je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen izjem, ki jih določa 2. člen Odloka, to so: prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošta, dostavne službe, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, prodajalne s hrano za živali, vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, ter gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo, specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles, kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles), storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela), osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki ter športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih, storitve zavarovalniškega posredovanja, avtopralnice, storitve nepremičninskega posredovanja, knjižnice, galerije in muzeji in dimnikarske storitve.

Od 4.5.2020 dalje bodo med izjeme spadale storitve na področju dejavnosti higienske nege: frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura, saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali, prodajalne do velikosti 400 m2  prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih, strežba, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev, ter storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo. 

Ali je v trgovinah z oblačili, ki bodo svoja vrata odprla 4.5.2020 dovoljena uporaba kabin za pomerjanje?

Uporaba kabin je dovoljena, vendar je skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje treba za vsako stranko razkužiti in učinkovito prezračiti kabino za pomerjanje, oblačila, ki jih je stranka pomerila in jih ne bo kupila, pa je treba shraniti ločeno. Če so na oblačilih dodatki iz plastike in kovine (gumbi, zadrge, okrasni dodatki…), je treba te razkužiti. Nato se oblačila ločeno shranijo za 2 dni, preden gredo nazaj v promet. Celotna navodila za prodajalne z oblačili so dostopna na povezavi

Kaj obsega izjema »storitve zavarovalnega posredovanja«, ki je določena v 25. točki prvega odstavka 2. člena Odloka?

Termin »zavarovalno posredovanje« zajema opravljanje storitev vseh zavarovalnih poslov, vključno s škodnimi centri in podobno.

Odlok med izjemami v 16. točki prvega odstavka 2. člena določa, da lahko z obratovanjem začnejo prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih. V zvezi s tem nas zanima, ali je dopustno, da prodajalna, ki je večja od 400 m2, zmanjša prodajni prostor, tako zadosti pogoju iz Odloka?

Rešitve s  katerimi trgovci, ki imajo prodajne objekte večje od 400m2, zmanjšajo svoje prodajne prostore, kjer bodo opravljali prodajo, na manj kot 400m2, tako, da določijo jasno vidno mejo prodajnega prostora od celotnega prodajnega objekta (npr. ločitev z vmesnimi stenami, cvetličnimi koriti, dvignjena tla, označena črta po tleh, itd.) so sprejemljive.  Ureditev prodajnih prostorov na način, da se zmanjša površina na 400m2 ali manj tako predstavlja izjemo po Odloku, kar pomeni, da ponudnik lahko prične 04.05.2020 s poslovanjem.

S 4.5. lahko začnejo z obratovanjem prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih. Zanima nas, kaj se šteje za trgovski center. 

Trgovski center je posebej urejen in pokrit poslovni prostor, v katerem so več kot tri različne prodajalne, poleg tega pa so lahko v takšnem centru tudi različne spremljajoče storitve, kot je npr. bankomat, paketomat, loto…. V kolikor ima posamezna prodajalna, ki je v sklopu trgovskega centra, svoj lasten vhod od zunaj, se ne šteje za prodajalno v sklopu tega trgovskega centra.

Ali se prodaja tekstilnega blaga na tržnicah tudi uvršča med sprostitve, ki začnejo veljati 4.5.2020?  

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike Slovenije. V 2. členu so določene izjeme od navedene splošne prepovedi. Tržnice spadajo med izjeme, ki dopuščajo prodajo potrošnikom, in sicer med prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji. Od 4.5.2020 dalje spadajo med izjeme tudi prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih. V kolikor stojnice z drugimi izdelki (obutev, obleke, suha roba, itd.). ne presegajo 400 m2, lahko omenjeno blago prodajajo.

Pri opravljanju vseh dejavnosti, ki so določene kot izjeme, se morajo upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani Nacionalni inštitut za javno zdravje ter drugi ukrepi in odloki, ki so sprejeti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Z 29.4.2020 lahko pričnejo z delovanjem tudi knjižnice, muzeji in galerije. Kakšna navodila je pri tem treba upoštevati?

Higienski ukrepi v knjižnicah, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje so dostopni na povezavi, priporočila za prehod na izvajanje dejavnosti muzejev in galerij pa na povezavi

Ali lahko skladno z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji gostinski obrati in druge dejavnosti, ki niso prodajalne poslujejo v nedeljo in med praznikih?

Prepoved obratovanja ob nedeljah in dela prostih dnevih velja le za prodajalne (z izjemo lekarn in bencinskih servisov), kar pomeni, da lahko ostali ponudniki, ki se uvrščajo med izjeme (npr. ponudniki hrane, frizerski in kozmetični saloni, muzeji ) obratovalni čas določijo skladno s svojo poslovno odločitvijo in tako obratujejo tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih.

Ali je pri prodaji na daljavo mogoč osebni prevzem oziroma ali je dovoljen način poslovanja “take away”, "to go" in “drive in”?

V skladu z namenom Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, da se omeji gibanje prebivalstva in zajezi epidemija COVID-19, je pri vseh oblikah prodaje na daljavo dovoljena le dostava na dom potrošniku. Tudi v teh primerih pa velja izjema za dejavnosti, ki so določene v prvem odstavku 2. člena Odloka.

V skladu s spremembo Odloka pa je dovoljen tudi osebni prevzem blaga ali hrane, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošnikom (npr. “take away”, “to go”, “drive in”). 

Iz sprejetega Odloka  ni jasno ali lahko gostinci kuhajo hrano za domov, za podjetja, za domove za ostarele in dostavljajo hrano.

Da, v skladu z Odlokom se lahko pripravi hrana in dostavi na predvideno lokacijo. Pri tem je potrebno dosledno upoštevanje navodil glede zajezitve epidemije COVID-19, ki so objavljene na spletnih straneh NIJZ in ostalih državnih institucij. Odlok pa ne posega v poslovno razmerje med podjetji. 

Ali lahko nudim “take away” kavo ali drugo pijačo?

V skladu s spremembo Odloka je dovoljen tudi osebni prevzem kave ali druge pijače, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošnikom (npr. “take away”, “to go”, “drive in”).

Od 4.5 je dovoljeno izvajanje higienske nege:frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura. Zanima nas, kaj konkretno pomeni v tem primeru kozmetične dejavnosti? Ali to pomeni, da lahko obratuje izključno kozmetični salon s šifro 96.022 (kozmetična dejavnost), medtem ko drugi saloni za nego telesa z izjemo masažnih, ne? 

V zvezi z izpostavljeno problematiko smo mnenja, da lahko vsak poslovni subjekt opravlja kozmetično dejavnost, v kolikor je registriran zanjo in ima potrebna dovoljenja, ne glede na statusno obliko.

Pri opravljanju vseh dejavnosti, ki so določene kot izjeme, se morajo upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ. NIJZ je med priporočili objavila tudi higienska priporočila za opravljanje kozmetičnih storitev.

Ali lahko odprta popravljalnica čevljev?

Da, vendar od 4.5.2020, ko so dovoljene storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev.

Ali je lahko odprta prodajalna za izdelavo ključev?

Da, vendar od 4.5.2020, ko so dovoljene storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev.

Ali je lahko odprta prodajalna z mobilno telefonijo?

Da. Prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo sodijo med izjeme in so zato lahko odprte.

Ali je lahko odprta prodajalna z opremo za fotografiranje in video?

Da. Prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo sodijo med izjeme in so zato lahko odprte.

Ali se lahko prodaja kolesarska oprema v šotoru 200m2 na parkirišču pred trgovskim centrom?

Da. Gre za prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora in niso prodajalna v trgovskih centrih, zato bodo skladno z odlokom lahko odprte od 4.5.2020.

Ali je možno oddajanje motorjev v najem?

Ne. Omenjeno ne sodi med izjeme v skladu z Odlokom, zato se ne sme izvajati.

Ali je lahko odprta šiviljska delavnica?

Da, vendar od 4.5.2020, ko so dovoljene storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev.

Ali je dovoljeno obratovanje planinskih koč? 

Obratovanje planinskih koč je dovoljeno, vendar zgolj v primeru, da se hrana in pijača strežeta po sistemu »take Away«. Od 4.5.2020 je dovoljena tudi strežba na terasi ali vrtu.

Nastanitev v kočah ni dovoljena.

Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Ali se dovoljeno opravljanje storitev usnjarske dejavnosti, tekstilne dejavnosti, fotografske dejavnosti, tiskanje in prevzem raznih vabil pri tiskarjih, fotografi, šivilje, čevljarji, torbarji, izdelovanje zaves?

Da, vendar od 4.5.2020, ko so dovoljene storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev in storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.

Kako je s prodajalnami in servisi motornih koles? Ali lahko opravljajo svojo dejavnost?

Prodajalne in servisi motornih koles predstavljajo izjemo od začasne prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom.

Ali je od 20.4. tudi v trgovskem centru lahko odprta prodajalna, ki prodaja tehnično blago (npr.  računalniki, printerji, bela tehnika....).?

Skladno s 15. točko 2. člena Odloka so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blaga, lahko odprte, ne glede na to ali obratujejo kot samostojne prodajalne ali v okviru trgovskega centra. Dovoljeno je tudi obratovanje servisnih delavnic, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga in so kot izjema določene v 18. točki.

Ali se v prodajalne do 400m2 lahko štejejo tudi šivilje in tapetniki s svojimi saloni – prodaja blaga in storitev?

V kolikor gre za razstavno-prodajni prostor, kjer se prodaja pohištvo, lahko tovrstne prodajane obratujejo na podlagi izjeme pod točko 15 "prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo". V nasprotnem primeru lahko ponudnik začne z obratovanjem 4.5.2020, ko se bodo sprostile storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti, ter  storitve izdelave ključev. 

Ali je dovoljeno opravljanje storitev servisa smuči?

Ne. Odlok ne določa izjeme za storitve servisa smuči.

Ali so v skladu z odlokom lahko odprte trgovine z glasbili?

Glasbila sodijo pod t.i. tehnično blago, kar pomeni, da se prodajne s tovrstnim blagom uvrščajo pod 15. točko 2. člena Odloka, ki določa izjemo za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo, in so zato lahko odprte. 

Ali so lahko skladno z odlokom odprte optične prodajalne, ki poleg korekcijskih očal in leč prodajajo tudi sončna očala?

Prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, med katere sodijo tudi medicinski pripomočki za vid, ki se prodajajo v optikah, so skladno s 3. točko prvega odstavka 2. člena Odloka določene kot izjema od splošne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev. V kolikor se poleg medicinskih pripomočkov za vid ponuja tudi druge artikle, kot so sončna očala, prodaja z Odlokom ni prepovedana.

Ali so osnovni tečaji socializacije psov in sprehajanje psov mogoči skladno z določili odloka?

Individualna šolanja psov na prostem in sprehajanje psov so skladno z odlokom določeni kot izjema, saj se opravljajo kot storitev na prostem in tako dovoljeni.

Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Ali lahko prodajam hrano in sladoled v kiosku?

V skladu s spremembo Odloka je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošnikom (npr. “take away”, “to go”, “drive in”). Glede na navedeno menimo, da v kolikor osebni prevzem hrane (sladoleda) na prevzemnih mestih zagotavlja minimalni stik s potrošniki ter se dosledno upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodila Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov, je v skladu z Odlokom in se torej lahko opravlja.  V konkretnem primeru (prodaja sladoleda) se odsvetuje izdaja sladoleda s kornetom. Poudarjamo tudi, da absolutno ni namen odloka, da bi se kupci zadrževali ali celo posedali ob gostinskem objektu. Slednje v skladu z Odlokom še vedno ni dovoljeno.

Imam cvetličarno, kjer prodajam tudi sadike za zelenjavo. Ali je moja prodajalna vključena?

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 42/20), s katerim so od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom izvzete tudi vrtnarije, drevesnice in cvetličarne. Pri tem pa opozarjamo, da je treba upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. V skladu z vsemi omenjenimi priporočili, odloki in ukrepi je namreč potrebno omejiti nenujne stike in tako zmanjšati možnosti števila okuženih.

Kako je s kmetijskimi zadrugami?

Kmetijske zadruge predstavljajo izjemo in lahko še naprej ponujajo in prodajajo blago in storitve. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Ali je dovoljeno prodajanje živil na tržnici?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike Slovenije. V 2. členu so določene izjeme od navedene splošne prepovedi. Tržnice spadajo med izjeme, ki dopuščajo prodajo potrošnikom, in sicer med prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji.

Ali je dovoljena prodaja sadik na tržnicah?

Potrošnikom se lahko ponuja in prodaja tudi seme in sadike, saj se tako zagotavlja boljša samooskrba z zelenjavo in sadjem upoštevajoč determiniranost setvenega koledarja. Prav tako gre za opravilo, ki ga lahko v okviru ukrepov prepovedi gibanja izvajajo državljani doma. V okviru Odloka se sadike in semena lahko prodajo v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kmetijskih prodajalnah in v okviru programa vrta in kmetijstvo v prodajalnah. Tržnice z Odlokom niso izrecno urejene, vendar (kot smo že predhodno podali razlago) sodijo med prodajalne z živili. Prodaja sadik zelenjave ali sadja na tržnicah zato ni v nasprotju z Odlokom, če se izvaja skladno z navodili, s katerimi se nepotrebna tveganja za zdravje potrošnikov in prodajalcev preprečijo.

Bencinski servis ima bar, ki je od bencinskega servisa ločen z vrati. Ali bar lahko ostane odprt?

Bencinski servis je v skladu z Odlokom izjema in je lahko še naprej odprt.

V baru, kjer se opravlja gostinska dejavnost, je po 4.5.2020 dovoljena strežba, izključno na terasi in ob upoštevanju navodil NIJZ. Nikakor pa ni dovoljeno posedanje v baru.

Imam masažni salon, kjer izvajam tudi fizioterapijo proti plačilu. Ali je salon lahko odprt?

S 4.5. 2020 med izjeme sodijo tudi storitve na področju dejavnosti higienske nege: frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura. Storitve fizoterapije niso urejene z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, temveč na podlagi Odloka Vlade RS o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Ministrstvo za zdravje je sprejelo navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v času COVID – 19.

Navodila NIJZ za opravljanje masažnih storitev so dostopna na povezavi

Smo dostavna služba, ki dostavlja blago, ki je naročeno preko spleta. Ali s svojo dejavnostjo lahko nadaljujemo?

Da. Dostavne službe predstavljajo izjemo, določeno v Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato storitev lahko izvajate še naprej.

Ali so vulkanizerji lahko odprti?

Da. Opravljanje vulkanizerskih storitev predstavlja izjemo od začasne prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom. 

Ali so avtopralnice lahko odprte?

Da. Avtopralnice  predstavljajo izjemo od začasne prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom. 

Ali dimnikarska dejavnost spada med tiste, ki ne smejo izvajati storitev na domu uporabnikov. Ali lahko dimnikarji opravljajo redne in periodične dimnikarske storitve?

Da. Dimnikarske storitve predstavljajo izjemo od začasne prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom, zato se lahko izvajajo. Pri tem pa je treba upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Imam turistično kmetijo, kjer poleg prenočišč ponujam in prodajam svoje pridelke. Ali lahko nadaljujem s svojo dejavnostjo?

V skladu z Odlokom lahko še naprej ponujate in prodajate svoje pridelke na kmetiji, ponujanje nastanitev pa je začasno prepovedano. Pri tem je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predvsem priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve ter druge ukrepe in odloke za omejitev in zajezitev epidemije COVID-19.  

Prodajalne z rezervnimi deli pri avtomobilskih delavnicah.

V skladu z Odlokom so prodajalne z rezervnimi avtomobilskimi deli izvzete iz prepovedi, kar pomeni da so lahko odprte.

Ali avtokleparji, avtoličarji, vulkanizerji, hitri servisi in tisti, ki opravljajo antikorozijsko zaščito motornih vozil lahko opravljajo delo?

V skladu z zadnjo spremembo Odloka so od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom izvzete servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles). Pri tem pa je treba zagotoviti, da ne prihaja do stika z drugimi osebami ter upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Ministrstva za zdravje in druge odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Ali lahko izvajamo servis električnih koles? Kako je s servisi koles za fizične osebe (glede na to, da javnega prevoza ni, je poleg avta kolo eno od možnih prevoznih sredstev). So lahko izjema kot servisi za avte?

Skladno s spremembo Odloka so od 20. 4. 2020 dovoljene tudi servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja koles. Pri tem pa je treba zagotoviti, da ne prihaja do stika z drugimi osebami ter dosledno upoštevati vsa priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Ministrstva za zdravje in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Prosim za tolmačenje, kaj od naše zdraviliške dejavnost spada pod »nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja«?

V skladu z Odlokom zdraviliške dejavnosti niso izvzete iz prepovedi in se ne smejo opravljati. 

Kam se lahko trgovci obrnejo za smernice za zaščito svojih zaposlenih?

Trgovcem predlagamo, da se za smernice za zaščito svojih zaposlenih obrnejo na Ministrstvo za zdravje in specialno službo za medicino dela. 

Ali je dovoljeno izvajanje komunalne storitve - pometanje cest? Ali je dovoljeno pridobivanje gramoza v kamnolomu?

Odlok ne posega v razmerja med podjetji niti v delovna razmerja, zato je pridobivanje gramoza in morebitna nadaljnja prodaja podjetjem dovoljena, medtem ko prodaja potrošnikom ni dovoljena.

Odlok prepoveduje le ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, medtem ko izvajanje komunalnih javnih služb oz. drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja z Odlokom ni prepovedano. Vendar je treba upoštevati, da je namen Odloka omejitev gibanja prebivalstva zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije ter je pri izvajanju komunalnih javnih služb potrebno upoštevati vsa priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Ali lahko delo opravlja podjetje, ki se ukvarja s popravilom motornih žag, kosilnic, škropilnic, v glavnem mali kmetijski in vrtni stroji.  Ali izjema velja glede odprtih kmetijskih trgovin?

V skladu s spremembo Odloka so iz začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev izvzete servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles). 

Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Obrezovanje drevja v sadovnjaku po naročilu strank – brez kakršnegakoli stika z lastniki. Tukaj je pomemben tudi ta vidik, da je zdaj čas za obrezovanje drevja in ne npr. čez mesec ali dva, ko bo vse zamujeno.

V skladu s spremembo Odloka so iz začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev izvzete tudi vse storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela).

Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Popravilo zunanjih ograjnih vrat – v smislu zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, serviser nima nobenega stika s strankami.

V skladu s spremembo Odloka so iz začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev izvzete tudi vse storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela, postavitev vrtne ograje).

Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Ali so pekarne in mesnice lahko odprte v skladu z Odlokom?

Odlok med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, kamor sodijo tudi pekarne in mesnice. Pri tem pa je treba upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede omejitev števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Ali servis za popravilo traktorjev lahko izvaja svoje storitve?

Skladno z Odlokom so iz začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev izvzete servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles), kar vključuje tudi servis za popravilo traktorjev, tako za pravne osebe, kmete kot potrošnike.

Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Ali je dovoljen pokop umrlih oseb?

Odlok dopušča ponujanje in prodajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar vključuje tudi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Pogreb je dovoljen, vendar zgolj ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Posebej pa opozarjamo, da je treba ob tem upoštevati tudi določila 6. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin in v zaprtem javnem kraju nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ipd.), ki prekrije nos in usta, ter zaščitne rokavice, ob tem pa ohranjati tudi varno razdaljo do drugih oseb.

Ali je dovoljena prodaja blaga in storitev podjetjem?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v poslovanje med podjetji.

Imam čistilni servis. Ali lahko opravljam dejavnost? Ali lahko pralnice, čistilnice še naprej ponujajo svoje storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v 2. členu ne določa izjeme za storitve čistilnih servisov, zato teh storitev ni dovoljeno izvajati. To pa ne velja za storitve čistilnega servisa, ki jih čistilni servis izvaja za podjetja.

V skladu s spremembo Odloka pa so iz začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev izvzete kemične čistilnice, zato so storitve čiščenja dovoljene v kemičnih čistilnicah.  

Ali lahko izvajam oglede stanovanj na podlagi sklenjene pogodbe za nepremičninsko posredovanje?

Da. Storitve nepremičninskega posredovanja  predstavljajo izjemo od začasne prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom, zato se lahko izvajajo. Pri tem je treba upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Katere storitve lahko izvajam kot upravnik?

Odlok dopušča izjemo glede nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kam sodijo tudi storitve upravljanja.

Dejavnost, ki jo opravljam, je v Odloku navedena kot izjema, torej kot dejavnost, ki se lahko opravlja. Ali lahko zaradi varnosti zaposlenih vseeno začasno preneham opravljati to dejavnost?

Da, vsekakor so dobrodošli so vsi ukrepi, ki pomagajo pri zajezitvi epidemije COVID-19. Pri tem je seveda potrebno upoštevati vsa navodila s strani pristojnih ministrstev in Vlade RS glede ureditve delovnih razmerij.

Kaj konkretno šteje za prodajo na daljavo? Gre za naročila izven SLO, kot je po (davčni) zakonodaji, ali to pomeni, da si na primer lahko naročim na dom pico, frizerja…?

Pogodba, sklenjena na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank. Za prodajo na daljavo se tako šteje tudi naročilo hrane prek spleta. Naročilo frizerja na dom ni skladno z namenom Odloka, s katerim se želi preprečiti osebni stik med ponudnikom in potrošnikom.

V našem podjetju se ukvarjamo z gostinstvom. Imamo majhen lokal/okrepčevalnico. Zaradi Odloka smo morali prekiniti z obratovanjem.  V okolici je sicer nekaj lokalov, ki so registrirani sicer kot pekarna ali trgovina (ponudbo imajo identično naši), vendar le-ti obratujejo normalno. Ali je takšno ravnanje dovoljeno?

Vlada RS je Odlok sprejela z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in s tem zajezi epidemija COVID-19 in zato je začasno prepovedala ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Kot izjemo od splošne prepovedi je Vlada RS med drugim sicer navedla tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila. Ker pa gre v danem primeru za izjemo od splošnega pravila prepovedi ponujanja in prodaje neposredno potrošnikom, je takšno izjemo treba razlagati ozko in se tako nanaša zgolj na prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, zato podjetij, ki dejansko opravljajo gostinske storitve (lokali, restavracije, okrepčevalnice) ni možno uvrstiti med izjemo, ne glede na njihovo morebitno drugačno klasifikacijo. 

V skladu s spremembo Odloka pa je iz začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev izvzet osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. 

S 4.5.2020 je v skladu z Odlokom dovoljena tudi strežba, vendar izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov. Posedanje v lokalu ni dovoljeno.

Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Kaj je kmetijska trgovina? Beležimo vprašanja s strani trgovcev, ki prodajajo krmo za živali, rezervne dele za kmetijsko mehanizacijo in rezervne dele ….

Kot kmetijske trgovine (prodajalne), ki so izjema od začasne prepovedi in lahko prodajajo blago potrošnikom so mišljene trgovine (prodajalne), ki prodajajo živila ter blago za vrt in kmetijstvo (t.i. kmetijske zadruge).

Ali so lahko trgovine s tehničnim blagom (gradbeni proizvodi, vrtni program) odprte?

Z namenom postopnega sproščanja ukrepov so z 20. aprilom 2020 lahko odprte tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo. Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov.

Ali lahko v primeru, da zapremo trgovino za potrošnike, ali lahko zaposleni v tem času npr. polnijo police ali delajo inventuro?

Lahko. Odlok začasno prepoveduje le ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom in ne posega v razmerja delavcem in delodajalcem. 

V zvezi z uveljavljenjem pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja korona virusta SARS-CoV-2, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo obširna pojasnila, ki so dostopna na naslednji povezavi.

Ali lahko v tem primeru vzpostavimo naročilo blaga po telefonu in prevzem pred trgovino (brez neposrednega stika zaposlenih s kupci)?

V skladu s spremembo Odloka pa je iz začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev izvzet osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. Glede na navedeno, je možno vzpostaviti naročilo blaga po telefonu in prevzem pred trgovino, če je zagotovljen minimalni stik s potrošnikom ter se dosledno upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodila Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Ali se Odlok nanaša tudi na veleprodajo? Ali moramo v tem primeru prodajo vršiti iz skladišča ali lahko poteka tudi v prodajalni (npr. raznim obrtnikom…)?

Odlok se nanaša le na začasno prepoved ponudbe in prodaje potrošnikom. Za prodajo med podjetji ni začasne prepovedi.

Ukvarjamo se s prodajo hrane in prehranskih dodatkov (vitamini, beljakovinski dodatki k prehrani in hrana). Zanima nas ali so naše trgovine lahko odprte?

V skladu z Odlokom so izjema od prepovedi le prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji in kmetijske prodajalne. Odlok ne določa podrobneje, kaj vse sodi pod prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, menimo pa, da je potrebno Odlok pri razlagi te izjeme razumeti dobesedno, torej da gre za tiste prodajalne, ki pretežno prodajajo živila. Za presojo, ali določena prodajalna sodi v navedeno izjemo, je torej ključen njen prodajni asortiman. 

S 4. majem 2020 pa z obratovanjem lahko začnejo tudi prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih. Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Ali so fotokopirnice vključene v prepoved?

Ne. S 4.5.2020 fotokopirnice predstavljajo izjemo od začasne prepovedi ponujanja blaga in storitev in so lahko odprte. Higienski ukrepi v trgovinah z oblačili v času epidemije COVID-19, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, so dostopni na povezavi

Ali velja prepoved tudi za avtomatske samopostrežne pralnice perila?

Avtomatske samopostrežne pralnice so kot izjema določene v 18. točki prvega odstavka 2. člena Odloka, ki določa izjemo za kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga. 

Kam sodijo specializirane prodajalne za male živali – ali so zaprte ali so lahko odprte? (Veterinarske klinike imajo običajno v svojem sklopu tudi prodajalno za male živali)?

Z dopolnitvijo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so dovoljene prodajalne s hrano za živali.

Ali je dovoljeno obratovanje menze v tovarnah? 

Odlok dopušča delodajalcem, da še naprej zagotavljajo prehrano za svoje delavce, vendar morajo upoštevati vsa priporočila NIJZ.

Ali je razvoz hrane dovoljen?

Odlok dopušča razvoz hrane potrošnikom, ki so jo potrošniki naročili na daljavo. Pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Imamo trgovino z gradbenimi materiali – glede na Odlok razumemo, da jo moramo zapreti za potrošnike. Ali lahko imamo v trgovini dežurstvo v smislu, da z gradbenim materialom oskrbujemo gradbišča in tako prodajamo blago pravnim osebam, prodaja se dogaja na daljavo in sicer blago po potrjeni predhodni naročilnici naložimo na tovornjak in ga odpeljemo na gradbišče. Fizičnega stika  s strankami v tem primeru ni. Imamo pa v trgovini oddelek vrt in kmetijstvo – če to prav razumemo – potem imamo lahko trgovino eventualno tudi odprto za potrošnike.

Z namenom postopnega sproščanja ukrepov so z 20. aprilom 2020 lahko odprte tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo. Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Prodajalno za fizične osebe sem zaprl. Tudi proizvodnja se z jutrišnjim dnem zaustavi. Zanima me, kako je s prodajo strankam in obrtnikom? Ali lahko prodajam? Naročila že sedaj potekajo telefonsko. Edini stik je prevoznik oz. pošta. Je to dovoljeno?

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga neposredno potrošnikom, vendar dopušča prodajo na daljavo z dostavo potrošnikom na dom. Ne posega pa v razmerja med podjetji, zatorej lahko prodajate svoje izdelke obrtnikom. 

V skladu z zadnjo spremembo Odloka je iz začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev izvzet tudi osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. Glede na navedeno, je možno vzpostaviti naročilo blaga po telefonu in prevzem pred trgovino, če je zagotovljen minimalni stik s potrošnikom ter se dosledno upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodila Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Naša dejavnost je najem avtomobilov, kar bi lahko pripomoglo vsem tistim, ki zaradi zaprtja javnih prevozov potrebujejo avto. Ali jim ga lahko ponudimo? Gre za oddajo avtomobila na daljavo ( spletno rezervacijo avta), brez osebnega stika, ta se zgodi sicer samo ob izdaji avtomobila z eno osebo (dokumente avtomobila in ključe). Avtomobili so sproti dezinficirani. V bistvu manj nevarno kot taksi prevozi. Prevzem avtomobilov bi uredili s posamičnim vstopanjem v poslovalnico, kjer bo tudi z naše strani samo en referent.

Omenjena dejavnost ne spada med izjeme od začasne prepovedi, kar pomeni, da je ni dovoljeno opravljati. 

Nakupovalni centri

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z določenimi izjemami. Med te izjeme spadajo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, prodajalne s hrano za živali, lekarne, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij, ki so zato lahko odprte v nakupovalnih centrih, prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo, specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles, kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga in druge izjeme, ki so navedene v 2. členu Odloka.

S 4. majem 2020 z obratovanjem lahko začnejo tudi prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih, ter storitve na področju dejavnosti higienske nege: frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura, saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali, storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev, storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo. Gostinskim lokalom je s 4.5.2020 dovoljena strežba, vendar le na vrtovih in terasah.

Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Ali so lahko odprte trgovine z mešanim blagom?

V skladu z Odlokom so lahko med drugim odprte prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji. 

V skladu z Odlokom lahko s 4. majem 2020 začnejo z obratovanjem tudi prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih. Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Pošte prodajajo raznovrstno blago. Ali lahko izvajajo le poštne storitve, ali lahko tudi prodajajo blago (torbice, sveče, …).

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z izjemami. Med izjemami so navedene tudi pošte, ki lahko poslujejo s potrošniki. Pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Majhne trgovine, ki ponujajo tudi poštne storitve

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z izjemami. Med drugim se izjema nanaša na pošte, kamor spadajo tudi majhne trgovine, ki ponujajo tudi poštne storitve. V kolikor se "majhna trgovina" glede na blago, ki ga ponuja uvršča med izjeme po 2. členu Odloka (npr. prodajalna, ki v pretežni meri prodaja živila),  lahko prodaja tudi to blago, v nasprotnem primeru pa lahko opravlja samo poštne storitve.

S 4. 5. 2020 z obratovanjem lahko začnejo tudi prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih. Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Fasada na objektu – naročnik je upravnik zgradbe in ne fizične osebe, delavci nimajo nobenega stika s stanovalci.

V skladu z dopolnitvijo Odloka so dovoljena le gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,  da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje.

Od 20.4.2020 so dovoljene tudi storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki, med katere spadajo tudi fasaderska dela. Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Nega diabetičnih stopal

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z izjemami. 

S 4. 5. 2020 bodo lahko z obratovanjem pričele tudi dejavnosti higienske nege: kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura. Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Obrtne delavnice: mizarji, steklarji, …

Odlok ne posega v delovna razmerja, zato delavci lahko opravljajo svoje delo v delavnici, pri tem pa je treba upoštevati, da ni dovoljena prodaja oziroma ponujanje storitev potrošnikom. 

Adaptacije kuhinj in strojne instalacije. Ali velja  prepoved prodaje blaga in storitev, ki niso nujne,  tudi za te storitve? Pri strankah vstopajo v bivalne prostore. Ali lahko te storitve izvajajo na objektih, ki niso stanovanjski in so prazni (npr. novogradnja stanovanjske hiše, proizvodni objekti,...)? Ali lahko izvajajo storitve v stanovanjih, ki so prazna?

V skladu z Odlokom so dovoljena gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,  da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje.

Odlok pa ne določa izjeme za ostala gradbena /obrtniška dela v naseljenih objektih, razen če gre za zagotavljanje nujnih opravil/popravil in je možno zagotoviti, da ni stikov s potrošnikom. 

Smo upravniki stavb in pojavlja se nam vprašanje, ali lahko čistilni servisi opravljajo storitve čiščenja skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah?

V zvezi s čiščenjem skupnih prostorov v večstanovanjski stavbah menimo, da je čiščenje nujno potrebno za zagotavljanje zdravja ljudi in zato je po našem mnenju dopustno izvajanje storitev skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah. Tudi tu morajo podjetja, ter osebe, ki čiščenje izvajajo upoštevati vsa  navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. 

Ali lahko slaščičarka, ki peče torte in jih stranke prevzamejo pri njej, še vedno opravlja to storitev?

V skladu z zadnjo spremembo Odloka je iz začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom izvzet osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. Glede na navedeno, je možno vzpostaviti naročilo blaga po telefonu in prevzem pred slaščičarno, če je zagotovljen minimalni stik s potrošnikom ter se dosledno upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodila Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Skladno z 2. členom Odloka pa so dovoljene storitve dostavnih služb, kar pomeni, da je dovoljena tudi dostava na dom potrošnika.

Ali se lahko opravljajo storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo?

Da, v skladu z Odlokom so iz prepovedi izvzete fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo, ki bodo lahko pričeli z obratovanjem s 4. majem 2020.

Prodajalne z medicinskimi pripomočki – npr. slušni aparati, so lahko odprte?

V skladu z Odlokom so iz prepovedi izvzete prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki kar pomeni, da so v omenjenih prodajalnah izvzeti izdelki, ki so klasificirani kot medicinski ali ortopedski pripomoček.

Finančni zakup oziroma leasing (nebančni)

V skladu z 2. členom Odloka so določene izjeme glede začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, med katerimi pa ni izvajanja storitev finančnega zakupa oziroma leasinga neposredno potrošnikom s strani nebančnih dajalcev kreditov. Izjema od začasne prepovedi pa velja za banke.

Odkup lesa in starega papirja potrebnega za proizvodnjo

V skladu z Odlokom prodaja/odkup v razmerju do končnih potrošnikov ni dovoljena. Odlok pa ne omejuje prodaje/odkupa med podjetji in na daljavo tako podjetjem kot tudi potrošnikom (spletu).

Serviserji na terenu (konkreten primer podjetje, ki servisira viličarje in transportne trakove tudi velikim trgovcem, da lahko sploh poslujejo).

Odlok ne posega v razmerja med podjetji, zato je servisiranje viličarjev in transportnih trakov za druga podjetja dovoljeno.

Montaža stavbnega pohištva na objektu za končnega investitorja. Objekt je novogradnja z več stanovanjskimi enotami

V skladu z Odlokom so dovoljena gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.. Glede na navedeno menimo, da je tudi montaža stavbnega pohištva na prej omenjenih nenaseljenih objektih dovoljena.

Odlok tudi ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko.

Pri opravljanju dejavnosti se upošteva vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodila Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov.

Ali lahko vzpostavimo naročilo blaga po telefonu in prevzem pred trgovino (brez neposrednega stika zaposlenih s kupci)?

V skladu z Odlokom je dovoljena prodaja na daljavo (spletna prodaja) z dostavo na dom ter osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. Glede na navedeno, je možno vzpostaviti naročilo blaga po telefonu in prevzem pred trgovino, če je zagotovljen minimalni stik s potrošnikom ter se dosledno upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodila Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Ali se Odlok nanaša tudi na veleprodajo? Ali moramo v tem primeru prodajo vršiti iz skladišča ali lahko poteka tudi v prodajalni (npr. raznim obrtnikom…)?

Odlok se nanaša le na začasno prepoved ponudbe in prodaje potrošnikom. Za prodajo med podjetji ni začasne prepovedi.

Ali podjetja, ki izvajajo usposabljanja kandidatov za voznike, lahko nadaljujejo s svojo dejavnostjo?

Do 17. maja 2020 velja prepoved ponujanja oziroma prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, se podaljšuje do 19. junija 2020.

Ali sprejem Odloka pomeni, da ni mogoče izvesti teniškega treninga na prostem?

Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 53/2020) je od 20. aprila 2020 dovoljene športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih. Pri tem pa je treba upoštevati navodila NIJZ  ter tudi Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št 52/20) in priporočila Teniške zveze Slovenije. 

Ali je treba začasno zaprtje lokala/trgovine prijaviti na UE?

Odlok tega ne ureja. Predlagamo vam, da se obrnete na pristojno Upravno enoto.

ZA POTROŠNIKE

Pokvaril se mi je avtomobil in ga nujno potrebujem za prevoz do službe. Ali bodo avtomehaniki lahko odprti?

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 53/2020) se od 20. 4. 2020 dalje kot izjemo določa tudi servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles).

Pri izvajanju vseh storitev je potrebno dosledno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodil Ministrstva za zdravje ob postopnem sproščanju ukrepov. 

Še posebej opozarjamo na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede omejitev števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru.

Zobozdravstvene storitve opravljam pri zasebnem zobozdravniku, ki pravi, da ne sme vsaj 14 dni opravljati nobenih zobozdravstvenih storitev. Zob je v fazi zdravljenja.

Vlada RS je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (URL št.65/20) in s tem ponovno uvedla izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, vendar pod posebnimi pogoji. Ti pogoji so določeni v Odredbi o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Pri opravljanju dejavnosti je treba upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Za pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na omenjeno vsebino, vas pozivamo, da ažurno spremljate tudi objave drugih resorjev ter NIJZ.

Ali lahko pokličem vodovodarja v primeru, da mi v kopalnici poči cev in imam poplavo?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Menimo, da so takšne storitve v nujnih primerih dovoljene.

Imam hrčka in psa, hrano za živali pa kupujem v prodajalni za male živali. A bodo prodajalne za male živali še odprte?

Z dopolnitvijo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  so dovoljene tudi prodajalne s hrano za živali.

Pokvaril se mi je hladilnik. Ali ga serviser lahko popravi pri meni doma? In če popravilo ni mogoče, kje lahko kupim nov hladilnik

Odlok med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Menimo, da med slednja sodijo tudi nujna popravila na aparatih, ki so potrebna za zagotavljanje varnosti hrane (npr. hladilnik, zamrzovalnik).

Odlok pa med drugim dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, kar potrošniku omogoča nakup novega hladilnika v spletni trgovini. Dostavo hladilnika pa lahko zagotovi trgovec spletne trgovine, skladno z njegovimi splošnimi pogoji poslovanja, ali pa s pomočjo dostavne službe.

Prav tako pa se z Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 53/2020) od 20. 4. 2020 dalje kot izjemo določa tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago in osebni prevzem blaga na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki.

Moj hišni ljubljenček je zbolel. Ali veterinarji izvajajo storitve?

Odlok dopušča izvajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravje, torej se izvajanje nujnih veterinarskih storitev lahko opravlja.

Delodajalec mi omogoča delo od doma, vendar sem brez tiskalnika, ki ga nujno potrebujem. Kje ga lahko kupim?

Odlok med drugim dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Glede na navedeno lahko tiskalnik kupite v spletni trgovini. Dostavo tiskalnika pa lahko zagotovi trgovec spletne trgovine, skladno z njegovimi splošnimi pogoji poslovanja, ali pa s pomočjo dostavne službe ali pa če ima prodajalec organizirano prevzemno mesto, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, lahko tiskalnik tudi osebno prevzamete.

Prav tako pa se z Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 53/2020) od 20. 4. 2020 kot izjemo določa tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago.

Z obrtnikom sem dogovorjen, da mi v kopalnici položi ploščice. Ali lahko opravi svojo dejavnost? Kaj naj storim, če me potem ne bo več vzel v vrsto?

Odlok določa izjeme le za gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,  da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje. Glede na navedeno menimo, da storitve polaganja ploščic in adaptacij v kopalnici ne sodi v izjemo, razen če gre za nujna popravila, brez katerih bi bila ogrožena varnost in zdravje ljudi (npr. puščanje cevi).

Ali podjetja lahko izvaja adaptacijo stanovanj? Ali je kakšna razlika, če se izvaja adaptacija kopalnice ali pa ostalih bivalnih prostorov?

Adaptacija stanovanj ni dovoljena, razen če gre za nujna popravila (npr. v kopalnici pušča cev) brez katerih bi bila ogrožena varnost ali zdravje ljudi ali adaptacijo v nenaseljenega/praznega stanovanja.

Kaj pa če gre za nadaljevanje začete obnove edine kopalnice/kuhinje/inštalacij v stanovanju, v katerem živimo?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa izjeme, med katere ne sodijo storitve obnove, zato je opravljanje teh storitev prepovedano, razen če gre za obnovo nenaseljenega/praznega stanovanja. 

Kako je z elektro inštalacijami (popravila/adaptacije)?

Če je naročnik adaptacije stanovanja potrošnik, s takšno adaptacijo v naseljenih hišah ali stanovanjih ni dovoljeno nadaljevati, razen če gre za nujna popravila in dokončanje del brez katerih bi bila ogrožena varnost ali zdravje posameznikov. Popravila in adaptacije pa so dovoljene v nenaseljenih hiši ali nenaseljenem stanovanju.

Pokvarilo se nam je centralno ogrevanje/plinska peč. Ali serviser lahko izvede potrebna popravila oziroma ali lahko naročim novo peč za ogrevanje, skupaj z montažo?

Odlok določa izjemo za nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja posameznikov, kamor po našem mnenju sodi zagotavljanje nujnih popravil oziroma montaža novega blaga, ki je namenjeno zagotavljanju ogrevanja.

Ali lahko naročim kurilno olje oziroma lesene pelete za ogrevanje?

Odlok določa izjemo za nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja, kamor po našem mnenju sodi zagotavljanje sredstev za ogrevanje. Ob tem je treba upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Ali je dovoljeno izvajanje raznih oblik psihološke pomoči?

Vlada RS je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (URL št.65/20) in s tem ponovno uvedla izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, vendar pod posebnimi pogoji. Ti pogoji so določeni v Odredbi o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Pri opravljanju dejavnosti je treba upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Za pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na omenjeno vsebino, vas pozivamo, da ažurno spremljate tudi objave drugih resorjev ter NIJZ.

Med vožnjo se mi je pokvaril avtomobil. Ali se storitve avtovleke izvajajo?

Odlok med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar vključuje tudi izvajanje storitev avtovleke in druge pomoči na cesti.

ZA TURISTIČNE AGENCIJE

V zadnjih dveh tednih se vrstijo odpovedi rezervacij. Smo na točki, kjer je odpuščanje neizogibno. Kakšne vrste pomoči so možne in kaj je potrebno storiti?

Na nacionalni ravni smo že pripravili nekaj ukrepov. Ukrepi so zastavljeni na osnovi ključnih ciljev in sicer za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje pomoči pri promocijskih storitvah, ki so jih podjetja že vložila in jih ne morejo povrniti. Ukrepi veljajo tudi za mikro podjetja.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletni strani gov.si in sicer po posameznih področjih.

Sem lastnik turistične agencije.  Kje in kam prijavim delavce ki bodo na čakanju? Kakšno pomoč lahko pričakujemo s strani države? Kaj to pomeni to za delavca/invalida, ki je zaposlen za 4 ure, preostale 4 ure pa ima urejeno preko invalidske pokojnine?

 
Vprašanje sodi v pristojnost Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Informacije, ki vam lahko odgovorijo na vaše vprašanje so objavljene na spletnih naslovih.

Na nacionalni ravni je tudi že pripravljenih nekaj ukrepov, ki so zastavljeni na osnovi ključnih ciljev in sicer za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje pomoči pri promocijskih storitvah, ki so jih podjetja že vložila in jih ne morejo povrniti. Ukrepi se nanašajo tudi na podjetja s področja turizma.

 

ZA NASTANITVENE IN GOSTINSKE OBRAT

Dobili smo povpraševanje za nastanitev delavcev v času, ko nam odlok prepoveduje turistične nastanitve. Na kakšen način lahko oddam svoje nastanitvene kapacitete?

Vlada Republike Slovenije  zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 in širjenja bolezni COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdala Odlok, s katerim je začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri. Na podlagi tega odloka lahko gostje, ki so nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka ostanejo do odhoda, novih gostov pa se ne sme sprejemati. Ta Odlok pa ne velja za sklepanje pravnih poslov med pravnimi osebami. Torej podjetje lahko s podjetjem sklene pogodbo za namestitev svojih delavcev povsem samostojno in mimo ministrstva. Tudi izbere si lahko namestitve sam.

Na kakšen način naj delavce, ki pri nas bivajo na podlagi najemne pogodbe uredim prijavo oziroma kakšen status moram imeti, da lahko to storim?

Za ponudnike storitev, ki sklenejo pogodbo za daljši časovni najem (najemniška pogodba za nepremičnine) in v primeru nastanitve začasnih delavcev v tem času  in tudi kasneje ne gre za turistično dejavnost iz 2. odstavka 40. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju: ZPPreb-1, temveč za dejavnost iz 4. odstavka 40. člena ZPPreb-1 (stanodajalec). V kolikor so osebe nameščene v hotelu, ki v teh časih ne more opravljati svoje dejavnosti, gre za kombinacijo dveh storitev (kot npr. študentski dom, ki je v nekem obdobju hostel in obratno). Izhajajoč iz tega predlagamo vsem, ki nas kontaktirajo da naj gostinski obrat spremeni status vseh nedeljivih enot za določen čas, ali zgolj del enot za ves čas. Za nedeljive enote, ki so sedaj del stanodajalca, le-ta poroča neposredno policiji preko njene spletne strani

Ali je ob namestitvi delavcev v nastanitvene kapacitete potrebno upoštevati še kakšen predpise, posebej ob samoizolaciji?

Potrebno je upoštevati  tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/20), vse ostale sprejete ukrepe Ministrstva za zdravje, ter priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V zvezi s samoizolacijo oziroma izolacijo tujcev  in vseh tistih, ki niso zajeti v odloku o ukrepih na mejnih prehodih, je potrebno stopiti v stik s pristojnim ministrstvom za Zdravje oziroma štabom Civilne zaščite, ki usmerja v izolacijo vse, ki vstopijo v Republiko Slovenijo. Menimo tudi, da bi morali tovrstna vprašanja, če gre za tuje državljane, urejati delodajalci s pristojnimi inštitucijami.

Ali lahko MGRT izda izredno dovoljenje za izjemno odpiranje nastanitvenih kapacitet za namestitve delavcev za čas bivanja v karanteni in kasneje?

Vlada Republike Slovenije  zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 in širjenja bolezni COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdala Odlok, s katerim je začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri. Na podlagi tega odloka lahko gostje, ki so nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka ostanejo do odhoda, novih gostov pa se ne sme sprejemati.  V omenjenem odloku ni predvidena izdaja izjemnih dovoljenj  za nastanitvene kapacitete v času njegovega trajanja. Vendar pa ta Odlok ne velja za sklepanje pravnih poslov med pravnimi osebami. Torej podjetje lahko s podjetjem sklene pogodbo za namestitev svojih delavcev povsem samostojno in mimo ministrstva. Tudi izbere si lahko namestitve sam.

Ali lahko pričnemo s prodajo sladoleda na podlagi Odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenije (UL RS št. 53/2020 z dne 16.4.2020)?

Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 53/2020) se z namenom postopnega sproščanja ukrepov za potrošnike od 20.4.2020 dovoljuje tudi osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. V tej zvezi je v lokalih ali kioskih možno organizirati način prevzema artiklov »take away«, »drive in« in »to go« ob predpostavki, da njihova prostorska ureditev omogoča, da stranke hrano/sladoled/pijačo pred lokali, pred kioski naročijo in tudi sprejmejo preko namenskih zaščitenih izdajnih mest npr. okenc.  Kar velja tudi za prevzem sladoleda na prej opisan način. Upoštevati pa je potrebno vsa navodila, ki jih je izdal NIJZ.

Gostje Airbnb z uporabniki poslovnih prostorov delijo skupne prostore (stranišča ipd.). Kakšen je napotek glede delovanja Airbnb enot na splošno v Sloveniji v tem času, ko bi morali imeti večjo sledljivost?

Za kratkoročno oddajane nepremičnin turistom velja več pogojev. Med obveznimi pogoji za oddajanje je tudi soglasje solastnikov več stanovanjske stavbe (75 % ali 100 %), vendar je to področje v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, zato predlagamo, da se obrnete na njih. Glede samozaščite zdravja gostov, zaposlenih in odgovornosti do drugih, veljajo usmeritve in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Od kdaj dalje se bodo lahko namestitvene kapacitete spet prodajale?
Kako je z možnostjo, da v pomembnejših destinacijah ostane en hotel odprt in s katerim bi se omogočilo tudi morebitno nastanitev zdravstvenega osebja, novinarjev in podobno?

Ponovna prodaja nastanitvenih kapacitet se lahko prične po preklicu Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev. Odlok prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje hotelov za goste. Glede vprašanja o morebitnih nastanitvenih zmogljivostih za zdravstveno osebje, novinarje in podobno še nimamo navodil, saj bo o tem odločal krizni štab Vlade Republike Slovenije, v kolikor bo to potrebno.

Ali se Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev nanaša na vse namestitvene obrate in namestitveno dejavnost na splošno ali bolj na hotele in na obrate z recepcijo, kjer pride do direktnega kontakta, saj pri oddaji počitniških stanovanj in sob gostom ni osebnega kontakta, prav tako gostje rezervirajo sobo in plačajo izključno preko spleta?

Odlok velja za vse nastanitvene kapacitete enako. Na podlagi tega odloka se novih gostov ne sme sprejemati. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odredbo o prepovedi zbiranja več kot 100 oseb so se zaprli clubi, diskoteke. Kakšne so možnosti, da se izgube, stroški in plače delavcev subvencionirajo s strani države?

V naslednjih dneh bodo sprejeti interventni ukrepi, ki jih bo mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju. Ukrepi bodo zastavljeni na osnovi ključnih ciljev in sicer za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje pomoči pri promocijskih storitvah, ki so jih podjetja že vložila in jih ne morejo povrniti. Javnost bomo o izvajanju ažurno obveščali preko spletnih strani na gov.si. takoj, ko bodo sprejeti na vladi.

Ali po uredbi Vlade RS, ki jo je sprejela včeraj obstaja možnost obratovanja obratov - gostiln, ki ponujajo možnost – storitev dostave hrane na dom (npr. halo pizza)?

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, ki je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri je začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Na podlagi tega odloka lahko v obratih pripravite obroke na svojih lokacijah, ne smete pa je streči v lokalih. Dostava hrane na dom (do vrat potrošnika) je dovoljena, a v skladu z navodili NIJZ.

V skladu s spremembo Odloka pa je dovoljen tudi osebni prevzem blaga ali hrane, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošnikom (npr. “take away”, “to go”, “drive in”).

Zanima me, če ste pripravili kakšen občinski odlok, ki predvideva oprostitev takse za goste/turiste, ki so obtičali v Sloveniji in se ne morejo vrniti domov. Kaj narediti z gosti, ki nimajo kam?

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju: ZSRT-1) v četrtem odstavku 18. člena določa, da lahko občina s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.

Na ministrstvu ne moremo pripraviti občinskega odloka, ki predvideva oprostitev takse za goste/turiste, ki so zaradi izrednih razmer obtičali v Sloveniji in se ne morejo vrniti domov. Le-to je v pristojnosti občin.

Vlada Republike Slovenije je, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. izdala odlok, s katerim je začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri in velja za vse nastanitvene kapacitete enako.

Na podlagi tega odloka lahko gostje, ki so bili nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka, ostanejo do načrtovanega odhoda, v skladu z zagotavljanjem javne varnosti in zdravjem.  Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletnih straneh ministrstev pristojnih za posamezna področja.

Sem sobodajalka. Ali lahko gostje/tujci, ki so trenutno nastanjeni v kapacitetah ostanejo do načrtovanega odhoda?

Vlada Republike Slovenije je, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. izdala odlok, s katerim je začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri in velja tudi za vse nastanitvene kapacitete.

Na podlagi odloka lahko gostje, ki so nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka ostanejo do načrtovanega odhoda, v skladu z zagotavljanjem javne varnosti in zdravjem. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletnih straneh ministrstev pristojnih za posamezna področja.

Ali so kašne izjeme za oddajanje nastanitev za zaposlene v podjetjih, ki še delajo (zdravstvena in gradbena podjetja, proizvodnja,.. .) ali za oddajo nastanitev v app, hotelu zaradi samoizolacije ali nastanitve v hotelu in sobah zaradi zaščite starejših v primeru, da zboli npr. družina in želi zaščititi starše in stare starše s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu?

Odlok prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje že zaprtih hotelov za goste, kar pa se tiče vprašanja nastanitev zaradi samoizolacije (zdravstvenega osebja, novinarjev in podobno) bo o tem odločal krizni štab Vlade Republike Slovenije. v kolikor bo to potrebno.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletnih straneh ministrstev pristojnih za posamezna področja.

 

DRUGA POGOSTA VPRAŠANJA

Ali Slovenija razmišlja o prepovedi vstopa v Slovenijo oseb, ki so bile v zadnjih 14 dneh na problematičnih območjih (Italija) glede Covid19 ali pa za državljane omenjene področij, saj moramo o sprejetih ukrepih obvestiti vse kolege v letalski družbi na vseh letališčih kamor letimo po vsem svetu?

Vlada je na dopisni seji 11.3.2020 sprejela sklep, da se bo na mejni črti oziroma v bližini mejne črte med Slovenijo in Italijo 11. marca 2020 začela izvajati kontrola vstopa v Slovenijo. Vlada z ukrepom zmanjšuje tveganje za širjenje nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Slovenije in krepi varovanje zdravja prebivalcev Slovenije. Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Ministrstvo za zdravje.

Ali država pripravlja ukrepe za pomoč samostojnim podjetnikom v turizmu?

V naslednjih dneh bodo sprejeti interventni ukrepi, ki jih bo mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju. Ukrepi bodo zastavljeni na osnovi ključnih ciljev in sicer za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje pomoči pri promocijskih storitvah, ki so jih podjetja že vložila in jih ne morejo povrniti. Vsi sprejeti interventni ukrepi bodo veljali tudi za majhna podjetja s področja turizma. Javnost bomo o izvajanju ažurno obveščali preko spletnih strani na gov.si. takoj, ko bodo sprejeti na vladi.