Skoči do osrednje vsebine

Skoraj milijarda evrov ukrepov za obvladovanje posledic koronavirusa

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Minister Zdravko Počivalšek je na Strokovnem svetu za konkurenčno in stabilno poslovno okolje na temo vpliva koronavirusa na gospodarstvo in turizem predstavil osem ukrepov za obvladovanje kriznih razmer, ki v skupni vrednosti znašajo skoraj milijardo evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na globalni in evropski kot tudi nacionalni ravni. Od izbruha koronavirusa v Severni Italiji pa je še intenziviralo svoje aktivnosti.

Današnji svet je nadaljevanje naših prizadevanj, v smeri obvladovanja situacije in dolgoročnega zmanjševanja škodljivih posledic za gospodarstvo in turizem. Dolgoročni cilj ukrepov je zmanjšati škodo, ki jo bodo podjetja nedvomno utrpela in zagotoviti, da se ne poslabša njihova pozicija na trgu«, je dejal minister Zdravko Počivalšek.

MGRT je k reševanju pristopilo z dvostopenjskim sistemom. Določilo je takojšnje interventne ukrepe, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju, in opredelilo strateške ukrepe za vzpostavitev oz. preoblikovanje dobaviteljskih verig, s čimer lahko podjetja tudi dolgoročno zmanjšajo odvisnost od dobaviteljev izven EU.

Ukrepi so zastavljeni na osnovi ključnih ciljev in sicer za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje pomoči pri promocijskih storitvah, ki so jih podjetja že vložila in jih ne morejo povrniti.

Interventni zakon

MGRT je na interventni zakon subvencioniranja čakanja na delo, ki ga pripravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, že dalo pripombe in bo sprejet po nujnem postopku. V okviru zakona je predvidenih 51,5 milijonov evrov oziroma subvencija države v višini 40%. Imel bo omejen čas trajanja veljavnosti in sicer predvidoma do konca septembra.

Kreditne linije

Skupaj s SID banko se bodo reševale likvidnostne težave podjetij in sicer v obliki novih oz. dopolnjenih ukrepov v skupni višini približno 200 milijonov evrov ter v okviru obstoječih 600 milijonov evrov za posredno financiranje podjetij preko bank. Skupaj z Slovenskim podjetniškim skladom pa se že oblikujejo ukrepi za mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 milijonov evrov. Ta sredstva bodo na trgu na voljo od 20. marca 2020 dalje. Regionalni razvojni sklad Ribnica pa bo podjetjem omogočil, da bodo držaje kredite zamenjala za cenejše in dolgoročnejše.

Pomoč na področju internacionalizacije

Negativni vplivi bodo zmanjšani tudi s pomočjo delnega povračila stroškov, ki so malim in srednjim podjetjem nastala zaradi planirane  udeležbe na sejmih v tujini ali drugem mednarodnem dogodku, ki ga je organizator odpovedal zaradi korona virusa. Prav tako bo pokrit strošek udeležbe na virtualnem sejmu.

Podjetja v težavah

Za kredite ima MGRT trenutno na voljo 6 milijonov evrov, v dogovoru z Ministrstvom za finance pa bi po potrebi lahko aktivirali tudi okoli 20 milijonov evrov poroštvenega potenciala.

Delo od doma in primeri karantene

V okviru Zakona o delovnih razmerjih, ki je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki delodajalcem omogočajo določeno fleksibilnost pri opravljanju dela, bi bilo delovne procese možno organizirati kot delo na domu ali delavce začasno napotiti na čakanje na delo v primeru obstoja poslovnih razlogov.

Predlog odloga plačila davčnih obveznosti

Zaradi blaženja posledic korona virusa se poslovni subjekti lahko poslužijo obstoječih ugodnejših načinov poplačila davčnih obveznosti in sicer odloga plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov. Vendar morajo ob tem dokazati, da  jim grozi hujša gospodarska škoda ali pa predložiti ustrezno zavarovanje.

Promocija turizma

Turizem je panoga, ki jo je koronavirus najprej in najbolj občutno prizadel. Slovenska turistična organizacija (STO) se je na trenutno nestabilno gospodarsko situacijo v turizmu nemudoma odzvala s spremembo aktualnih javnih razpisov in s prilagoditvijo aktivnosti na emitivnih trgih slovenskega turizma. 

Koordinacija protikriznih ukrepov z Evropsko komisijo

V okviru kriznega upravljanja je MGRT aktiviralo tudi Komisarja za krizne situacije, med drugim tudi z namenom, da bi ukrepi, ki jih je že pripravila Vlada RS in tistimi, ki bodo še oblikovani v prihodnjih dneh, čim bolj v sozvočju z ukrepi, ki nastajajo na ravni EU.

V prihodnjih dneh bo postal aktiven tudi elektronski naslov korona.mgrt@gov.si, na katerega boste lahko naslovili vsa vprašanja, vezana na koronavirus.