Skoči do osrednje vsebine

V brezplačno uporabo oddamo poslovne prostore v stavbi Policijske postaje Tržič

Oddamo neopremljeno pisarno v izmeri 8 m2 in skladišče v izmeri 10,50 m2 v drugem nadstropju ter parkirni prostor v izmeri 15 m2 v kleti stavbe Policijske postaje Tržič.

Poslovni prostori se oddajajo v brezplačno uporabo predvidoma Društvu gorske reševalne službe Tržič.

Poslovni prostori se oddajajo v brezplačno uporabo za določen čas, to je do 31. decembra 2020. Če bo v roku prispelo več ponudb, bo ministrstvo izvedlo dodatna pogajanja. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo z vidika svoje dejavnosti in varnostne ocene najprimernejši.

Ponudnik mora ponudbo poslati najkasneje do 5. junija 2020 na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. O izidu odpiranja ponudbo bodo ponudniki obveščeni najkasneje 14 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

Dodatne informacije