Skoči do osrednje vsebine

Prodajamo dva rabljena centralna računalnika IBM

V Ministrstvu za notranje zadeve po metodi javnega zbiranja ponudb prodajamo dva rabljena centralna računalnika.

Prodajamo:

  • rabljen centralni računalnik IBM zServer z12, model 2828-H13 X03, leto izdelave: 2014, izhodiščna cena je 27.100 evrov, in  
  • rabljen centralni računalnik IBM zServer z12, model 2828-H13 A01, leto izdelave: 2014, izhodiščna cena je 18.100 evrov.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 10. junija 2020 do 12. ure na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo 11. junija 2020 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2 v Ljubljani.