Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje se je srečala z vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes, 12. maja 2020, srečala z vodjo Predstavništva Evropske komisije v RS Zoranom Stančičem. Govorila sta o ukrepih Slovenije in EU v času epidemije COVID-19 ter o vladavini prava.

Ministrica je predstavila ukrepe na področju pravosodja. Tako je bil z namenom obvladovanja širjenja COVID-19 neposredno po razglasitvi epidemije aktiviran 83.a člen Zakona o sodiščih, ki na predlog ministra za pravosodje omogoča predsedniku Vrhovnega sodišča, da zameji poslovanje sodišč zgolj na nujne zadeve. Neposredno za tem je bil sprejet interventni zakon na področju sodnih in upravnih zadev, ki je predsedniku Vrhovnega sodišča omogočil še nekatere nadaljnje omejitve poslovanja. V nadaljevanju je ministrica predstavila naše aktivnosti, ki jih v sodelovanju z vsemi pravosodnimi deležniki pripravljamo v smeri postopnega sproščanja ukrepov in prehoda v polno poslovanje.  

V tem času so bile zelo koristne pripravljene in zbrane informacije vseh držav članic EU o načinu izvrševanja pravosodnega sodelovanja v času epidemije. Tu so pomembno delo opravili Svet EU, Evropska komisija, obe pravosodni mreži, Eurojust in ministrstva za pravosodje vseh držav. Kot je ministrica povedala, se je tak način sodelovanja pokazal za izjemno koristnega in bi ga morali v prihodnje še nadgrajevati.

Kot je dejala ministrica, smo dokazali, da lahko v ključnih trenutkih povežemo vse institucije, organizacije in mreže, da skupaj opravijo svoj cilj, ki je nedvomno bil dosežen. Tudi v času epidemije so pravosodni organi držav članic EU delovali, pa čeprav mnogi od doma, in si vzajemno pomagali pri reševanju čezmejnih primerov. S tem se je na področju pravosodnega sodelovanja med državami članicami EU dodatno okrepilo vzajemno zaupanje, medsebojna pomoč in povezanost.

V nadaljevanju sta govorila tudi o letnem poročilu o vladavini prava. Kot je povedala ministrica, je morala vsaka država za pripravo letnega poročila o vladavini prava, ki ga pripravlja Evropska komisija, pripraviti prispevek, ki je zajemal štiri ključne stebre vladavine prava: pravosodje, boj proti korupciji, institucionalne zadeve in medijski pluralizem. V Ministrstvu za pravosodje smo pripravili prispevek za prve tri sklope, medijski pluralizem pa je deloma pripravilo Ministrstvo za kulturo. Pri pripravi vsebine smo sodelovali z Vrhovnim sodiščem, Vrhovnim državnim tožilstvom, Ministrstvom za javno upravo in Komisijo za preprečevanje korupcije. Predlog poročila smo posredovali Ministrstvu za zunanje zadeve, ki je pripravilo končno poročilo in ga posredovalo pristojnim evropskim institucijam. Ob tem je ministrica podprla mehanizem poročanja in oceno stanja vladavine prava v državah članica, ki jo bo na podlagi teh poročil in metodologije naredila EK.