Skoči do osrednje vsebine

Minister za obrambo mag. Matej Tonin sodeloval na zasedanju obrambnih ministrov EU

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je danes, v torek, 12. maja, sodeloval na zasedanju ministrov za obrambo EU, ki je potekalo preko videokonference. Drugega dela zasedanja sta se udeležila tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg in generalni podsekretar Združenih narodov za mirovne misije Jean-Pierre Lacroix.

Ministri so razpravljali o vojaški podpori civilnim organom pri soočanju s pandemijo, o pregledu zadnjega stanja glede vpliva COVID-19 na misije in operacije Skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) in vplivu pandemije na varnost in obrambo EU. Strinjali so se, da je potreben razmislek o različnih spoznanjih in posledicah, ki jih je kriza covida-19 doslej predstavljala za varnost in obrambo, hkrati pa je potrebno še naprej reševati aktualne izzive v državah članicah in operativnem okviru SVOP.

Podlaga za razpravo je bil pred sestankom posredovan dokument Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) glede strateških implikacijah pandemije covid-19 na obrambno in varnostno področje.

Velika večina držav članic je izpostavila pomen solidarnosti na ravni EU. Pripadniki vojsk so bili po vsej EU eden pomembnejših akterjev pri dejavnostih varovanja zdravja, patruljiranju meja in celo dostavi medicinskih potreb v druge države članice. EU mora biti pripravljena  spoprijeti se z nadaljnjimi varnostnimi posledicami sedanje krize, in to z uporabo celostnega pristopa, vključno z instrumenti skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike. Z dosedanjimi izkušnjami je mogoče lažje zaznati morebitne prihodnje pandemije ter postati bolje pripravljeni in odporni nanje. Prav tako je izkušnje mogoče uporabiti pri civilnih in vojaških pobudah za razvoj zmogljivosti EU.

Obrambni minister mag. Matej Tonin je dejal, da se v kriznih obdobjih še posebej močno pokaže, kako pomembna je solidarnost med državami članicami, ter poudaril, da je pandemija covida-19 pokazala, da so oborožene sile držav članic sposobne podpirati zdravstvene sisteme in civilno zaščito svojih držav v obdobju krize. Ministri so se strinjali, da je potrebna okrepitev odpornosti (tudi v kontekstu pandemij), kjer je bil posebej izpostavljen koncept strateškega kompasa, katerega namen je bolje povezati strateško z operativno ravnjo doseganja ciljev na obrambnem področju. Le-ta bi lahko preko analize ogroženosti nakazal posamezna področja, ki jih moramo v prihodnosti okrepiti (kibernetska varnost, hibridne grožnje, dezinformacije, dobavne verige, kritična infrastruktura, odziv na pandemije).

V času, ko se zdravstvena situacija lahko hitro stopnjuje tudi v varnostno in obrambno krizo, je pomembna zagotovitev zadostnega obsega finančnih sredstev za obrambo in varnost. V tem kontekstu sta bili posebej omenjeni iniciativi vojaške mobilnosti in Evropskega obrambnega sklada (EDF). Epidemija covida-19 je tako države kot mednarodne organizacije izpostavila resnim tveganjem.

V povezavi z vojaškimi operacijami in misijami EU poudarja predvsem solidarnost med državami, odzivnost mednarodnih operacij in misij ter prilagodljivost le-teh in struktur EU na delovanje v tovrstnih razmerah, izpostavlja pa tudi sodelovanje s strateškimi partnerji, kot sta Nato in OZN. V Sloveniji se med epidemijo covida-19 v največji možni meri zagotavlja varno, kontinuirano in ustrezno prilagojeno sodelovanje oziroma prispevek Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah ter hkrati ustrezno razpoložljivost sil v domovini.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin, državni sekretar Uroš Lampret, generalni direktor direktorata za obrambno politiko mag. Uroš Zorko
1 / 4