Skoči do osrednje vsebine

Cvetoči cestni robovi

Direkcija za infrastrukturo z rednim vzdrževanjem vegetacije ob državnih cestah prispeva k zagotavljanju prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, obenem pa si v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani prizadeva tudi za ohranjanje in širjenje rastlinske pestrosti ob cestišču.

Direkcija za infrastrukturo kot upravljalec glavnih in regionalnih cest v Sloveniji skrbi, da so ceste varne za vse udeležence v prometu. Poleg rednega vzdrževanja prometnih površin, bankin, prometne signalizacije in opreme ter cestnih naprav, skrbi tudi za redno vzdrževanje vegetacije ob cestišču. Koncesionarji, ki izvajajo gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja in varstva cest, tako povprečno dvakrat letno izvedejo košnjo ob državnih cestah in poskrbijo, da rastlinje ne ovira prometa.

Vendar ob cestišču rastejo tudi rastline, ki bogatijo naravo. Cestni robovi v tem času postajajo najlepši vrtovi. Travniki so večinoma že preveč gnojeni ali pa prehitro pokošeni. Ob cestah pa se sedaj razcvetajo kadulje, prvi gadovci, ponekod celo kukavice, različne zlatice, kukavičje lučce, skrečniki, ponekod so bregovi polni različnih košeničic ali pa grebenuš. Ker želi tudi Direkcija prispevati svoj delež k ohranjanju rastlinske pestrosti, se bo košnja na območjih, kjer omenjene rastline uspevajo, obenem pa s svojo rastjo ne ovirajo preglednega in varnega odvijanje prometa, izvedla, ko bodo rastline odcvetele.

Z namenom ohranjanja in širjenja rastlinske pestrosti, je Direkcija v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani na treh zelenih pasovih ceste G2-104/0295 Trzin–Črnuče (LJ) zasadila cvetoče rastline, ki bodo služile tudi zaviranju rasti plevela. Z zasaditvijo se bo zmanjšalo število košenj in izboljšala preglednost ter s tem tudi prometna varnost. Na treh odsekih med obema voznima pasovoma je bila rastlinska pestrost zelo siromašna, ker pa je promet na Trzinski obvoznici zelo gost in ker v bližini ni cvetočih travnikov, niti ni bilo možnosti, da bi se sama od sebe povečala.

Korona kriza nam je pokazala, da ljudje potrebujemo naravo in vse kar nam le-ta prinaša. Zato spoštujmo te pisane pasove ob cestah ter jih ne uničujmo z odmetavanjem odpadkov. Spoštujmo delo vseh in naravo, ki nas s svojo pestrostjo vedno znova preseneča in razveseljuje.