Skoči do osrednje vsebine

Objavljen osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Cvetoči travnik; foto: MKGP

Na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že objavilo dva javna razpisa, ki pa sta naletela na slab odziv. S spremembo uredbe želimo torej doseči boljši odziv kmetijskih proizvajalcev, zlasti z dvigom višine podpore in odpravo dolgoročne kontrole po izvedbi ukrepa odprave zaraščanja. Na ta način želimo za kmetijsko pridelavo ponovno usposobiti več zemljišč v zaraščanju ter tako povečati samooskrbo oziroma delež lokalno pridelane hrane.

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih je dostopen na povezavi: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija.html.

Vsi zainteresirani pa lahko morebitne pripombe posredujejo na osnutek do 26. 5. 2020 na e-naslov gp.mkgp@gov.si.