Skoči do osrednje vsebine

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Državni zbor Republike Slovenije je 29. aprila 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

Ta je stopil v veljavo 9. maja 2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0975?sop=2020-01-0975.

Iskalnik