Skoči do osrednje vsebine

Projekt digitalizacije: Z videokonferenčnim sistemom do še večje učinkovitosti pravosodja

Ena od prednostnih nalog ministrice za pravosodje v tem mandatu je digitalizacija pravosodnih organov, ki omogoča še večjo učinkovitost in transparentnost dela.

V okviru digitalizacije tako v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS že poteka okrepitev videokonferenčnih zmogljivosti sodišč in drugih pravosodnih organov s ciljem, da bi se tiste sodne naroke, ki po presoji sodnika to omogočajo, izvedlo preko videokonference. Aprila letos je bila tako s predodelitvami najprej zagotovljena videokonferenčna oprema za Zavod za prestajanje kazni zapora Koper. Oprema je že bila uporabljena za izvedbo videokonferenčnega naroka z Okrožnim sodiščem v Kopru v kazenski zadevi, v kratkem se tam pričakujejo nadaljnji videokonferenčni naroki. Zaključuje se tudi opremljanje Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana Povšetova in še dveh večjih policijskih postaj Ljubljana Moste in Kočevje. Nekaj videokonferenčnih kompletov smo oziroma nameravamo predodeliti tistim okrožnim oziroma okrajnih sodiščem, ki jih trenutno najbolj potrebujejo, to so Okrožno sodišče v Mariboru, Okrožno sodišče v Murski Soboti, Okrajno sodišče v Celju. Skupaj bo tako kmalu opremljenih že sedem dodatnih lokacij.

Uporaba videokonferenčnega sistema je že pokazala številne prednosti, ki se kažejo v večji dostopnosti in učinkovitosti pravosodnih organov, ki tak sistem že uporabljajo. Na prednost informatizacije pravosodnih organov je pokazala tudi trenutna situacija, v kateri se je znašla država v času epidemije COVID-19. Zato bomo tudi v prihodnje vlagali maksimalne napore, da bi tak način dela vpeljali vsi pravosodni organi.

Pri tem se za vso pomoč in podporo zahvaljujemo tehničnemu osebju posameznih sodišč oziroma zavodov za prestajanje kazni zapora ter Centru za informatiko Vrhovnega sodišča RS.