Skoči do osrednje vsebine

Objavljeni so rezultati javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021 je odobrenih 110 programov v skupni višini 2.875.000,00 EUR, od tega 559.000,00 EUR za programe nacionalnih mladinskih organizacij, 1.389.000,00 EUR za programe mladinskih centrov ter 927.000,00 EUR za programe drugih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe mladinskega dela.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022, izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

Na poziv so se lahko prijavile organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.

Rezultati javnega razpisa so dostopni na tej povezavi.