Skoči do osrednje vsebine

Danes Finančna uprava drugič nakazuje mesečni temeljni dohodek

Nakazilo je prejelo 37.516 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev, ki so do 30. 4. prek eDavkov vložili izjavo.

Mesečni temeljni dohodek

Mesečni temeljni dohodek | Avtor: Bigstock, FURS

V skladu s 35. členom ZIUZEOP upravičencem za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki so do 30. 4. 2020 vložili izjavo za marec in, ali april, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, nakaže Finančna uprava RS mesečni temeljni dohodek za marec in, ali april do 10. 5. 2020. Za marec to znaša 350 eur, za april pa 700 eur.

Na tej podlagi je Finančna uprava RS danes izvedla nakazilo 37.516 upravičencem, v skupnem znesku 27.504.400 eur.

Seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.

POMEMBNO OBVESTILO: Ne glede na datum vložitve izjave, bodo 22. 5. 2020 izplačilo mesečnega temeljnega dohodka prejeli tisti zavezanci, ki so z novelo ZIUZEOP-A na novo dodani med upravičence do tega dohodka, to so: samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas in so posledično upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka.