Skoči do osrednje vsebine

Nove praktične smernice o vzpostavitvi celovitega sistema vodenja

Uprava RS za jedrsko varnost je izdala nove Praktične smernice PS 1.07 »Vzpostavitev, uvedba, izvajanje in stalno izboljševanje celovitega sistema vodenja«.

Praktične smernice podajajo navodila in priporočila glede vzpostavitve, uvedbe, izvajanja in stalnega izboljševanja sistema vodenja, ki zagotavlja sevalno in jedrsko varnost.

Sistem vodenja sistematično ureja vse dejavnosti, ki jih neka organizacija izvaja. Učinkovit sistem vodenja pripomore k večji uspešnosti in  učinkovitosti organizacije, pri čemer je zagotavljanje varnosti osnovna zahteva in vodilo pri izvajanju katere koli dejavnosti, povezane z ionizirajočimi sevanji.

Praktične smernice niso obvezujoče in predstavljajo le pomoč organizacijam, ki se odločijo za uvedbo sistema vodenja. Kot take so v prvi vrsti namenjene osebam in organizacijam na področju jedrske in sevalne varnosti, ki še nimajo vzpostavljenega celovitega sistema vodenja, saj zakon od njih tega ne zahteva, želijo pa izboljšati kakovost svojega dela in vzpostaviti mehanizme za zagotavljanje visoke ravni jedrske in sevalne varnosti. Kot pomoč pri izvajanju pa jih lahko uporabljajo tudi zavezanci, ki celovit sistem vodenja že imajo vzpostavljen.

Smernice so objavljene na naši spletni strani.