Skoči do osrednje vsebine

Zahtevki za nadomestilo plače za COVID-19 se vlagajo na ZZZS

Na podlagi 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ima zavarovana oseba, ki je zavarovana za pravico do nadomestila plače, pravico do nadomestila v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tudi za obdobje, ki je sicer bremenilo delodajalca oziroma samostojnega zavezanca.

vstopna stran portala

Portal SPOT – Slovenska poslovna točka | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Razširjena pravica do nadomestila plače pripada zavarovancem za obdobje zadržanosti od uveljavitve ZIUZEOP (od vključno 11. aprila 2020) in do prenehanja razlogov za začasno zadržanost z dela, oziroma najdlje do prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, a ne več kot do 31. maja 2020. Na spletni strani ZZZS so na povezavi 11. 4. 2020 - Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19, objavljene informacije glede uveljavljanja nadomestila plače v zvezi z epidemijo COVID-19, specifičnih razlogov zadržanosti z dela (izolacija, poškodba pri delu v primeru okužbe na delovnem mestu) in glede odsotnosti z dela zdravih oseb v času epidemije. Informacije o izhodiščih za obračun nadomestila v breme ZZZS in načinu vlaganja zahtevkov po 56. členu ZIUZEOP (tako imenovanih COVID-19 zahtevkov), so objavljene na naslednjih povezavah:

  • COVID-19 - zahtevki za refundacijo  – informacije za delodajalce, ki niso neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije. Ti vlagatelji posredujejo zahtevek za refundacijo nadomestil za svoje delavce prek posebne spletne strani ZZZS. Vlaganje teh začasnih zahtevkov (le za april in maj 2020) prek portala SPOT oziroma vmesnika eBOL in eNDM ni možno.  
  • COVID-19 - zahtevki za direktno izplačilo – informacije za samostojne zavezance, ki posredujejo izpolnjeno, lastnoročno podpisano in skenirano vlogo za neposredno izplačilo nadomestila prek elektronskega predala območne enote ZZZS. 

Običajne refundacijske zahtevke v breme OZZ oddajte elektronsko prek portala SPOT

Običajne refundacijske zahtevke, torej zahtevke za obdobje, ki se izplača delavcem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja glede na določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vlagajo delodajalci na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na dosedanje možne načine in v dosedanji obliki:  

  • s pisno vlogo na ZZZS, 
  • elektronsko prek portala SPOT ali
  • z uporabo vmesnika eBOL in eNDM

ZZZS delodajalce in računovodske servise naproša, da v času trajanja epidemije zahtevke v čim večji meri vlagajo elektronsko prek portala SPOT ali prek vmesnika eBOL in eNDM in ne v papirni obliki po pošti.

Koristne informacije za nove uporabnike portala SPOT

Uporaba vmesnika eBOL in eNDM
Če v vašem podjetju ali organizaciji mesečno oddajate večje število zahtevkov za nadomestilo plače, vam svetujemo, da poslovanje in oddajanje zahtevkov optimizirate z uporabo vmesnika eBOL in eNDM. Vmesnik omogoča, da zahtevke za refundacijo nadomestila plače oddate kar prek vašega programa za plače, če le-ta izpolnjuje pogoje. Za uporabo vmesnika se najprej obrnite na vašega ponudnika programske rešitve. Informacije o načinu prijave in druge koristne informacije v zvezi z uporabo vmesnika eBOL in eNDM preverite na portalu SPOT.