Skoči do osrednje vsebine

Opravljen inšpekcijski nadzor nad zagotavljanjem varnega prevoza pripravljenih jedi potrošnikom

V prvi polovici aprila so inšpektorji za hrano UVHVVR izvedli poseben nadzor nad nosilci živilske dejavnosti, ki so izvajali dostavo pripravljenih jedi na dom in izvajalci, ki so zgolj razvažali hrano potrošnikom. Nadzor je bil usmerjen predvsem v izponjevanje higienskih pogojev in ustreznega ravnanja z živili.

Inšpektorji so opravili 70 inšpekcijksih pregledov, ugotovitve pa so pokazale nekaj pomanjkljivosti in neskladnosti:

  • pomankljivo dokumentacijo notranjega nadzora (20 primerov),
  • neustreznost termične obdelave jedi (1 primer),
  • minimalne higienske zahteve za prevozna sredstva niso bile zagotovljene (5 primerov),
  • ustrezna temperatura med samim prevozom ni bila zagotovljena oziroma evidence niso bile ustrezno vodene (5 primerov).

Poseben nadzor je pokazal, da je po uveljavitvi odloka vlade o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev nekaj gostincev obstoječo dejavnost razširilo še na dostavo na dom, niso pa temu ustrezno posodobili dokumentacije notranjega nadzora. V nekaterih primerih je bila pomanjkljiva higiena vozila oziroma opreme in tudi spremljanje ustrezne temperature med prevozom. Inšpektorji so ugotovili tudi nekaj primerov nepopolne registracije obrata.

Rezultati nadzora kažejo, da je bila odločitev o posebnem nadzoru upravičena.

Ajdovi in sirovi štruklji

  • Poročilo nad dostavo hrane UVHVVR

    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano