Skoči do osrednje vsebine

Usmeritve za izvajalce notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih v razmerah COVID-19

Izzivi, ki jih prinaša COVID-19 in s tem povezane izredne razmere od proračunskih uporabnikov in notranjih revizorjev zahtevajo visoko stopnjo odzivnosti na dnevno spreminjajoče se okoliščine.

Notranja revizija ima pomembno vlogo pri podpiranju organizacij pri njenih prizadevanjih za učinkovito obvladovanje nastale situacije.

Vodjem notranje revizije predlagamo premislek glede nadaljevanja uresničevanja letnega načrta notranje revizije upoštevajoč razmere povezane s pandemijo COVID-19. 

Organizacije so postavljene v novo realnost s popolnoma drugačnimi prioritetami in tveganji, zato naj vodje notranjih revizij ocenijo koristnost in uporabnost v letnem načrtu planiranih nalog za organizacijo.

Vodja notranje revizije naj se pogovori s poslovodstvom in organom nadzora o relevantnosti in morebitnih potrebnih prilagoditvah izvajanja letnega načrta. Dogovorijo naj se o izvajanju notranjerevizijske funkcije na način, ki bo za proračunskega uporabnika v danih kriznih razmerah čim bolj koristen (izvajanje svetovalnih storitev ali dajanje objektivnih zagotovil na področju neprekinjenega poslovanja, dodeljevanja finančne podpore državljanom, gospodarstvu in drugim subjektom, ki so zajeti v interventni zakonodaji, okrevanja poslovanja, kibernetske varnosti, dela na daljavo…)

Več informacij, ki so lahko v pomoč pri razmisleku o primernem odzivu v razmerah COVID-19 najdete na spletni povezavi IIA-Slovenskega inštituta: https://www.iia.si/.

Usmeritve za izvajalce notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih v razmerah COVID-19