Skoči do osrednje vsebine

Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Z današnjim dnem se preklicuje velika požarna ogroženosti naravnega okolja, ki je bila razglašena 20. marca 2020.

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava za zaščito in reševanje s 4. majem 2020 razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države.

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od z dnem prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja prenehala izvajati poostren nadzor.