Skoči do osrednje vsebine

COVID-19 in vračanje na delovno mesto

Z umirjanjem pandemije COVID-19 se pričenja postopno odpiranje gospodarstva in s tem vračanje številnih zaposlenih na delovna mesta. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je, da bi pomagala delodajalcem in delavcem, da ostanejo varni in zdravi v spremenjenem delovnem okolju zaradi pandemije COVID-19, objavila neobvezujoče smernice »COVID-19: Vračanje na delovno mesto; Prilagajanje delovnih mest in varovanje delavcev«. Na voljo so tudi v slovenskem jeziku.

EU-OSHA svetuje delodajalcem, da glede na spremenjene okoliščine najprej ponovno ocenijo tveganje in sprejmejo ustrezne ukrepe še preden se delavci vrnejo na delovna mesta. Smernice vsebujejo konkretne nasvete, kako zmanjšati izpostavljenost koronavirusu SARS-CoV-2 na delovnem mestu, kako varno zagnati delovni proces potem, ko podjetje določeno obdobje ni delovalo, kako se spopasti z visoko stopnjo odsotnosti z dela iz različnih razlogov, kako organizirati delo tistih, ki delajo od doma. Smernice ne vključujejo navodil za zdravstvo, saj so za to dejavnost potrebne posebne usmeritve. EU-OSHA posebej opozarja, da v negotovih razmerah vlada zaskrbljenost, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, da se delodajalci posvetujejo z delavci in njihovimi predstavniki. Smernice nadalje obravnavajo tudi vračanje na delovno mesto tistih, ki so preboleli COVID-19. Dokument na koncu navaja tudi povezave do številnih informacij in navodil, prilagojenih posebnostim gospodarskih dejavnosti in poklicev, ki so jih pripravile različne mednarodne organizacije in države.

Pomembno je, da delodajalec razume, da je veliko delavcev strah, da se bodo na delovnem mestu okužili, zato jim mora predstaviti sprejete ukrepe in nuditi podporo pri vračanju. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je smernice, ki vključujejo primere splošnih ukrepov za zagotovitev varnega in zdravega delovnega okolja, pripravila v sodelovanju z Evropsko komisijo, Svetovalnim odborom za varnost in zdravje pri delu (ACSH), Odborom višjih inšpektorjev za delo (SLIC) in nekaterimi strokovnjaki. Objavila jih je 24. april 2020, sedaj so na voljo tudi v slovenščini.

Smernice so objavljene tudi kot OSHwiki članek, ki ga bo EU-OSHA občasno posodabljala.