Skoči do osrednje vsebine

Finančna pomoč za nadomestilo zaradi izpada dohodka zaradi COVID-19

Danes so bili v Uradnem listu RS št. 61/2020 objavljeni na podlagi 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) Odloki za finančno pomoč za nadomestilo zaradi izpada dohodka zaradi COVID-19.

Finančna pomoč je namenjena za sektor govejega mesa, gozdarski in vinski sektor ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so utrpeli več kot 20 odstotni izpad dohodka. Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev , nosilci dopolnilnih dejavnosti  na kmetiji in lastniki gozdov, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Odlokih.

Agencija bo najkasneje do 8. maja 2020 vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prve točke šestega člena Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19 poslala predtiskane obrazce »Nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19«, ki se ga podpisanega vrne na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do 15. maja 2020.

Agencija bo najkasneje do 11. maja 2020 vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so imeli zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju od 13.marca do 15. aprila 2020 in izpolnjujejo pogoje iz prvih treh alinej šestega člena Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji mesa zaradi epidemije COVID-19 poslala predtiskane obrazce »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19«, ki se ga podpisanega vrne na na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do 19. maja 2020.

Zahtevke za uveljavljanje finančne pomoči za izpad dohodka za dopolnilne dejavnosti na kmetiji in uveljavljane finančne pomoči za izpad dohodka v gozdarskem sektorju pošljejo nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in lastniki gozdov v juniju 2020.

Več o pridobitvi finančne pomoči zaradi izpada dohodka bo objavljeno na spletnih straneh agencije v začetku prihodnjega tedna.