Skoči do osrednje vsebine

Podpora za promocijo vina na tretjih trgih

Agencija je v mescu aprilu izdala 15 odločb za povrnitev upravičenih stroškov za dejavnosti iz programa promocije vina za ukrep "Promocija vina na trgih tretjih držav".

Skupaj je izplačala nekaj več kot 248.500 evrov za dejavnosti, ki so bile izvedene med 1. 6. 2019 in 31. 12. 2019.

Dejavnosti so upravičenci izvajali predvsem na trgih Kitajske, ZDA in Bosne in Hercegovine. Preostale vloge za povrnitev upravičenih stroškov bodo izplačane v mesecu maju.