Skoči do osrednje vsebine

Letošnji svetovni dan veterinarjev je posvečen varstvu okolja za izboljšanje zdravja živali in ljudi

Pretekli konec tedna smo obeleževali svetovni dan veterinarjev, ki je letos posvečen varstvu okolja in izboljšanju zdravja tako živali kot ljudi. Poudariti je potrebno zasluge vseh veterinarjev, ki s svojim delom na različnih področjih veterinarstva skrbijo poleg zdravja in dobrobiti živali tudi za zdravje vseh nas.

Živali na paši - konji in krave

Delo veterinarjev vključuje varovanje zdravja živali pred nalezljivimi in drugimi boleznimi,  zaščiti živali pred mučenjem in trpljenjem ter skrbi za dobrobit živali. Z izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zatiranje bolezni, veterinarji zagotavljajo varnost prebivalstva pred zoonozami, alimentarnimi infekcijami in preprečevanjem prenašanja teh bolezni iz živali na ljudi. Izvajajo sistematično spremljanje zdravstvenega stanja in bolezni živali ter zagotavljajo izvajanje različnih ukrepov za preprečevanje vnosa, širjenja bolezni živali in zoonoz.

Tako kot pri ljudeh se lahko bolezensko stanje pojavi tudi pri živalih. Razlogi, da žival zboli so lahko različni, pomembno je, da jim kot čutečim živim bitjem zagotovimo ustrezno zdravljenje in preprečujemo nepotrebno trpljenje. Posebna pozornost je namenjena zdravljenju živali, ki so namenjene proizvodnji hrane, saj je treba preprečevati, da bi zdravilo ali njegovi metaboliti vplivali na varnost hrane.

Z vidika varovanja okolja je zelo pomembno področje veterinarstva ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi (ŽSP). To so snovi živalskega izvora, ki niso namenjene prehrani ljudi. V kolikor niso pravilno in varno uporabljeni ali odstranjeni predstavljajo nevaren odpadek. To pa predstavlja tveganje za okolje in zdravje, tako ljudi kot živali. Ustrezna predelava ŽSP je učinkovit ukrep za obvladovanje tveganja istočasno pa tudi koristen prispevek k uresničevanju krožnega gospodarstva, saj se predelani ŽSP lahko ponovno uporabijo v industriji krmnih mešanic, goriva in gnojil.

Področja, ki so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so tudi zaradi znanja, veščin in prizadevnega dela vseh veterinajev lahko učinkovito obvladovana in uspešna.

Še posebno hvaležnost si veterinarji zaslužijo sedaj, ko kljub epidemiološki situaciji nemoteno opravljajo svoje delo v klavnicah in drugih obratih, kjer so nujno prisotni in poleg živilskopredelovalne industrije skrbijo, da imamo potrošniki na mizah varna in kakovostna živila.