Skoči do osrednje vsebine

Pojasnila glede izplačila sredstev javnega razpisa na področju JPR –MV–2020 za področje A in B

Na Ministrstvo za kulturo smo prejeli številne dopise združenj, društev, zbornice, sindikatov in posameznikov, ki jih zanima, kdaj se bodo začela izvajati izplačila sredstev na osnovi zaključenega javnega razpisa na področju medijev (JPR-MV-2020 za področje A in B).

Ministrstvo za kulturo si bo tudi v prihodnje prizadevalo, da zaradi trenutne situacije, to je epidemije COVID-19, posegov v obstoječi proračun ministrstva ne bo oziroma, da bi bili morebitni posegi čim manjši. V zvezi s tem sporočamo, da bo Ministrstvo za kulturo izplačalo do 30 odstotkov sredstev dodeljenih sredstev na osnovi javnega razpisa JPR-MV-2020, ko bodo začeli prihajati prvi zahtevki z dokazili za izplačilo. Preostala sredstva se bodo izplačevala po sprejemu rebalansa proračuna. Žal pa zaradi znanih razmer v državi, ki se hitro spreminjajo, ne moremo z gotovostjo vedeti, ali bomo lahko zagotovili izplačilo vseh sredstev.