Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Kozlovič se je srečala s predstavniki Odvetniške zbornice Slovenije

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je sestala s predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije mag. Romanom Završkom. Na današnjem srečanju sta nadaljevala z izmenjavo mnenj glede nadaljnjega postopnega sproščanja sodnih postopkov, predsednik zbornice pa je ministrici predstavil tudi njihov predlog Zakona o odvetništvu s katerim želijo v zbornici normativno urediti odvetniški poklic. Predsednika zbornice so spremljali podpredsednika zbornice Janez Starman in Alenka Košorok Humar ter glavna tajnica zbornice Tanja Sedušek, poleg ministrice pa sta na sestanku sodelovala tudi njena državna sekretarja Matic Zupan in Zlatko Ratej.

ministrica za pravosodje in predsednik odvetniške zbornice
1 / 2

Ministrica je izpostavila, da na podlagi vseh dosedanjih srečanj s pomembnejšimi deležniki pravosodja in prejetih pobud ugotavlja, da se praktično vsi strinjajo, da je potrebno še več pozornosti nameniti področju digitalizacije pravosodja, tudi da se tako že sedaj pripravimo na morebitne podobne krizne dogodke v prihodnosti. Pri tem je izpostavila, da je prav digitalizacija pravosodja ena izmed prioritet njenega mandata in ministrstva.

V Odvetniški zbornici vidijo rešitve predvsem v povečanju uporabe digitalnih storitev, videokonferenc in nadgradnji e-poslovanja. Predlagajo, da se najprej pristopi k mehkim spremembam, ki ne terjajo bistvenih ali celo nikakršnih zakonskih sprememb. Pri tem kot primer izpostavljajo videokonference na področju mediacij, kjer se že z obstoječimi videokonferenčnimi rešitvami ne bi posegalo v pravice strank. Obenem pa razumejo tudi morebitne varnostne zadržke ostalih deležnikov v pravosodju pri implementaciji tovrstnih rešitev, ki pa se jih po njihovem mnenju da ustrezno nagovoriti.

Državni sekretar Zupan je kot dober primer iz prakse izpostavil uporabo videokonferenčnih rešitev med Okrožnim sodiščem v Kopru in koprskim Zavodom za prestajanje kazni zapora. Sistem deluje dovolj dobro, da so že razpisani nadaljnji videokonferenčni naroki. Prav tako sistem preizkušajo tudi na Okrajnem sodišče v Kočevju, na ljubljanski policijski upravi Moste in v ljubljanskem Zavodu za prestajanje kazni zapora. V načrtu pa so že tudi druge lokacije. Bolj kot sama računalniška oprema je težava predvsem zagotoviti ustrezna finančna sredstva, še posebej v času epidemije COVID-19, ko se razumljivo proračunska sredstva namenjajo predvsem za pomoč državljanom in gospodarstvu. Vsekakor pa je ministrica Kozlovič poudarila, da na Ministrstvu že pripravljajo akcijski načrt za implementacijo digitalnih rešitev v pravosodju in povabila odvetniško zbornico k skupnem sodelovanju.

Odvetniška zbornica Slovenije je ekipi z ministrstva predstavila tudi predlog Zakona o odvetništvu, ki so ga pripravili skupaj z ljubljansko in mariborsko pravno fakulteto. Po besedah predstavnikov zbornice predlog stremi k večji profesionalizaciji in kompetentnosti odvetniškega poklica, želijo med drugim poenostaviti in pospešiti disciplinske postopke, naslavljajo pravo odvetniških družb, delovanje upokojenih odvetnikov, predlagajo nov zavarovalniški model odvetniških poklicev, licenciranje prek stalnega obveznega izobraževanje, zakon pa naj bi bil tudi usklajen s predpisi EU. Ministrica se je predsedniku zbornice zahvalila za predstavitev predloga zakona, ki ga bodo na Ministrstvu ustrezno preučili.

Načeli pa so tudi temo sodnih počitnic oziroma uradno pobudo Vrhovnega sodišča RS za skrajšanje letošnjih sodnih počitnic. Državni sekretar Zupan je izpostavil, da večja kot bo aktivacija sodstva v tem obdobju, manjša bo potreba po posegu v režim sodnih počitnic v letu 2020, pri čemer lahko odvetniki odigrajo pomembno vlogo. Predsednik zbornice je dejal, da so se pripravljeni o tem pogovarjati ter izrazil pripravljenost, da bo prenesel ta apel stanovskim kolegom, saj se strinjajo, da mora poslovanje pravosodja v tem času potekati čim bolj normalno.

Ministrica se je predstavnikom Odvetniške zbornice zahvalila za vse pobude in konstruktivno razpravo ter izrazila veselje tudi po nadaljnjem dobrem sodelovanju.