Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Kozlovič s predsednikom KPK Šumijem o krepitvi protikorupcijske komisije

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes srečala s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije RS dr. Robertom Šumijem, predvsem da preveri podporo komisije noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter kakšna morebitna drugačna orodja bi komisija še potrebovala za ustrezno naslavljanje korupcije.

Ministrica Kozlovič je skupaj z državnima sekretarjema Maticem Zupanom in Zlatko Ratejem prisluhnila predsedniku komisije Šumiju ter njegovima namestnikoma mag. Urošu Novaku in Simonu Savskemu, ki so podali svoja razmišljanja in predloge glede novela zakona kot tudi ostalim pobudam komisije, med drugim o predlogu sprejetja nove Resolucije o preprečevanju korupcije v RS in zaščiti dobronamernih prijaviteljev (žvižgačev), pa tudi podpori pri digitalizaciji komisije oziroma njenih postopkov.

Sogovorniki so se strinjali, da je sprejetje predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) nujno, saj bi bilo najslabše, da novele ne bi sprejeli. Namreč z novelo ZIntPK-C bo komisija pridobila ustrezne pristojnosti. Z novelo se tudi prelije v zakon tisto, kar je ustalila sicer že sodna praksa, hkrati pa naslovijo opozorila mednarodnih organizacij (GRECO, OECD) Sloveniji. Prav tako pomembno je izboljšanje pravnega varstva zavezancev, ki jim bodo po uveljavitvi novele bolj jasni postopki pred KPK.

Predsednik komisije je naslovil tudi pobudo za sprejem nove Resolucije o preprečevanju korupcije v RS, saj je sedanja iz leta 2004 potrebna temeljite prenove. Pri prenovi je vsekakor potrebno vključiti čim širši krog deležnikov. Ministrica za pravosodje je zagotovila, da bo Ministrstvo pri tem pomagalo, saj je pomembno, da se z delom na tem področju nadaljuje.

Slovenija mora področje dobronamernih prijaviteljev po sprejeti Direktivi EU o zaščiti prijaviteljev urediti do konca leta 2021. Zato je tudi to ena izmed prioritet Ministrstva. Pri tem pa je treba biti pozoren že na obstoječe nadzorne sisteme. Obenem pa ministrica poudarja, da je potrebno zagotoviti ustrezno pravno varstvo za vse prijavitelje.

Ministrica Kozlovič je komisiji zagotovila tudi, da lahko na komisiji računajo na podporo Ministrstva pri uvajanju informacijskih rešitev za krepitev delovanja komisija na področju preprečevanja korupcije, tudi v luči odstranjevanja administrativnih ovir. Predsednik komisije je namreč opozoril na kadrovsko in finančno podhranjenost komisije.

Ministrica se je predstavnikom komisije zahvalila za vse pobude in se veseli tvornega sodelovanje pri krepitvi pravne države tudi v prihodnje.