Skoči do osrednje vsebine

Jutri že 50. obeležujemo svetovni dan Zemlje – letos v znamenju podnebnih ukrepov

Planet, na katerem živimo, je enkraten! Naredimo vsak dan nekaj dobrega zanj!

22 april, svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo že pol stoletja, je namenjen vsem ljudem na svetu in vzpodbuja k aktivnemu ter odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja. Na pobudo civilnodružbenih organizacij po vsem svetu ga praznujemo od leta 1970. Številni posamezniki in okoljske organizacije na ta dan pripravljajo različne dogodke in prireditve, s katerimi opozarjajo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Praznovanje dneva Zemlje koordinira globalna mreža Dneva Zemlje.

Namakanje kmetijskih površin

Največji izziv človeštva tudi v času epidemije koronavirusa–covid 19 ostajajo podnebne spremembe ter njihovo blaženje. V zadnjem obdobju praktično ni leta, ko ne bi vsaj v  delu Slovenije spopadali s sušo. Ta se lahko pojavlja že pozimi ali zgodaj spomladi, ko bi semena in mlade rastline potrebovale vodo za kalitev in koreninjenje, ob pomanjkanju padavin lahko pride do trajne škode na kmetijskih pridelkih.

Eden pomembnejših ukrepov prilagajanja na tovrstne podnebne spremembe je zagotovo namakanje, o katerem je veliko govora v času suše, vročine, pomanjkanja padavin, pa tudi pozebe. Zato na MKGP prek javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 podpiramo naložbe v individualne namakalne sisteme, namakalno opremo, rastlinjake ter izgradnje in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjene več uporabnikom. Vendar namakanje ni samo ukrep proti suši - protislanska zaščita je en izmed najbolj učinkovitih ukrepov za boj proti nizkim temperaturam, predvsem v trajnih nasadih. V Sloveniji so pomembni vodni viri zadrževalnik Vogršček, Dravski kanal, akumulacijski bazen HE Brežice, ki vsi omogočajo zadostne količine vode tudi za protislansko zaščito.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letno izdamo odločbe za uvajanje namakanja v povprečju na okoli 300 ha kmetijskih zemljišč, naša želja pa je, da bi bilo teh vlog bistveno več.  V programskem obdobju Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 je za izgradnjo in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov namenjenih skoraj 15 mio EUR. Veseli nas, da se aktivno odvijajo tako projekti novogradenj kot tudi projekti tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov. Poleg navedenih razpisov, ki so namenjeni namakalnim sistemom z več uporabniki, pa so tudi drugi javni razpisi, predvsem javni razpisi za ukrep M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. Ti javni razpisi lahko med naborom investicij, ki jih posamezni javni razpis podpira, vključujejo tudi podpore za rastlinjake, namakalno opremo ali izgradnjo celotnega namakalnega sistema.

Lastnike in zakupnike kmetijskih zemljišč spodbujamo, da pridobijo ustrezne informacije glede potrebnih dovoljenj za vzpostavitev namakalnega sistema ter da se odločijo za namakanje, ki omogoča trajno kakovostne kmetijske proizvode, ki predvsem niso odvisni od pomanjkanja vode.

*          *          *

Več o svetovnem dnevu Zemlje:

Globalna mreža Dneva Zemlje