Skoči do osrednje vsebine

Ministri za zdravje o testiranju za COVID-19 in uporabi različnih orodij za testiranje

Evropska komisija je danes organizirala videokonferenco ministrov za zdravje EU. Razprava je potekala o smernicah glede metod za testiranje COVID-19, ki so namenjene podpori držav članic pri učinkoviti uporabi orodij za testiranje v okviru nacionalnih strategij in v različnih fazah pandemije. Najbolj je testiranje pomembno za sprejemanje odločitev pri postopni odpravi ukrepov iz izhodnih strategij posameznih državah članicah. Videokonferenco je vodila komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides, sodelovala je tudi direktorica Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) Andrea Amon, predstavniki držav članic EU ter nečlanici Norveška in Švica. Slovenijo je zastopala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje dr. Tina Bregant.

Komisarka Kyriakides je pozvala države članice k podpori Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO), saj je pandemija skupen izziv vseh držav sveta. Direktorica ECDC Amon je povedala, da si ECDC prizadeva mobilizirati vso razpoložljivo znanje za obvladovanje in rešitev pandemije. ECDC koordinira evropsko mrežo referenčnih laboratorijev, tudi v sodelovanju z državami članicami in SZO. Izpostavila je, da je uspešno testiranje nujno za postopno sproščanje sprejetih ukrepov v državah članicah, pomembno pa je tudi spremljanje stikov, obvladovanje virusa med ranljivimi skupinami, sistem alarmiranja zaradi prenosa okužb v družbah, validacija seroloških testov in naprav zaradi možne neustreznosti le-teh.

 Številne države članice so poročale, da se pripravljajo oziroma bodo začele z izvajanjem seroloških testiranj v mesecu maju 2020. Rezultati teh testiranj bodo podlaga za postopno odpravljanje nacionalnih ukrepov, sprejetih zaradi Covid-19.

Ob tem je Slovenija izpostavila, da bomo vzporedno z obstoječim testiranjem začeli z neodvisno raziskavo na statističnem vzorcu ugotavljanja okuženih z blagimi simptomi oziroma tistimi, ki so že imuni na Covid-19. Povečano testiranje bo omogočilo dodatno identifikacijo okuženih in spremljanje kontaktov s ciljem preprečitve nadaljnjega širjenja virusa v času odpravljanja ukrepov. Slovenski raziskovalci so pri vzpostavitvi metodologije in izvedbe raziskave sodelovali tudi s strokovnjaki iz držav EU. Rezultati tega projekta bodo omogočili sprejem usklajenih in učinkovitih ukrepov skupaj z ostalimi članicami EU. Tudi sicer je Slovenija podprla koordiniran pristop na EU ravni, saj bo le-to zagotovilo primerljivost podatkov, ki so potrebni za implementacijo učinkovitih ukrepov.

 Naslednje srečanje ministrov za zdravje bo potekalo v drugem tednu maja 2020.