Skoči do osrednje vsebine

Država z novimi ukrepi do pomoči kmetom in živilski industriji

Kmetijsko-živilski sektor je eden redkih sektorjev, ki deluje od začetka epidemije koronavirusa COVID-19. Kljub temu smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi predvidenih motenj v delovanju sektorja kot posledice epidemije v prvi tako imenovani protikorona paket PKP1 uvrstili številne ukrepe pomoči kmetijsko-živilskemu sektorju. Za drugi protikorona paket PKP2 smo skupaj s deležniki pripravili številne ukrepe, ki pa se zaradi odločitve strokovne skupine in Vlade, da bo drugi paket namenjen izključno zagotavljanju likvidnosti gospodarstva, selijo v tretji protikorona paket PKP3.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dodatnimi ukrepi spodbujamo razvoj sektorja. V ta namen smo začeli tudi s spremembami Programa razvoja podeželja, kjer bo več sredstev namenjenih novim investicijam, rastlinski proizvodnji in večanju samooskrbe.

Motnje, ki so se zaradi pojava epidemije koronavirusa začele pojavljati v sektorjih kmetijstva, živilske industrije, ribištva in gozdarstva, smo na ministrstvu reševali ali preprečevali z ukrepi v tako imenovanem protikorona paketu PKP1. Sočasno smo močno okrepili promocijo domače hrane in si prizadevali za okrepitev odnosov znotraj prehranske verige. V sodelovanju z različnimi organizacijami, ki del ujejo na področju kmetijsko-živilskega sektorja, smo pripravili nabor ukrepov za tako imenovani protikorona paket PKP2, ki pa so zaradi odločitve strokovne skupine in Vlade RS, da bo PKP2 namenjen izključno zagotavljanju likvidnosti gospodarstva, preneseni v PKP3. Ukrepi, ki jih prenašamo v PKP3, bodo namenjeni zagonu novih investicij in odpravi administrativnih ovir.

Med popravke PKP1 je ministrstvo uvrstilo enkratni solidarnostni dodatek za kmetice v višini 150 eurov in večanje višine zneska, do katerega lahko brezposelne osebe opravljajo sezonska dela v kmetijstvu, brez da bi se jim znižalo nadomestilo za brezposelnost. Ta znesek se iz 200 EUR na mesečni ravni viša na 400 EUR.

S področja Skupne kmetijske politike se pripravlja vrsta drugih ukrepov, da bi lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij in omogočili nadaljevanje razvojnega ciklusa. Ministrstvo pospešeno pripravlja spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020, na podlagi katerih bodo posledično spremenjene tudi izvedbene uredbe in po sprejetju le-teh na Vladi RS bomo lahko objavili načrtovane javne razpise.

MKGP med drugim predvideva povečanje predplačil na najvišjih možnih 50 %, predlaga tudi spremembe na posameznih podukrepih, kot so naložbe na kmetijskih gospodarstvih, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, svetovanje s socialnimi vsebinami ter podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov (obnova gozdov), ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP in naložbe v predelavo lesa. Na podlagi spremembe PRP bodo posledično spremenjene tudi izvedbene uredbe in po sprejetju le-teh na Vladi bomo lahko objavili načrtovane javne razpise.

Ponovno želimo poudariti, da zgolj zakonski ukrepi ne bodo popravili vseh motenj in izzivov, ki so se razkrili v času epidemije. Zmanjšano povpraševanje na trgu (posledica zaprtja javnih ustanov, sektorja gostinstva, turizma) je namreč pokazala, da je za stabilnost kmetijskega sektorja izjemnega pomena vključitev kmetov v verige. Zato se je v teh najtežjih časih izkazala večkrat poudarjena potreba po trdni agroživilski verigi. Tisti kmetje ali kmetijska podjetja, ki imajo sklenjene pogodbe z živilsko-predelovalno industrijo, ne poročajo o težavah pri prodaji, težave se pojavljajo pri tistih, ki so svojo prodajo prepuščali trenutnim razmeram na trgu in prodajali na trg glede na ceno, ki je na trgu veljala.