Skoči do osrednje vsebine

Vlada z 20. aprilom odpravlja prepoved za nekatere oblike javnega linijskega prevoza

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. Od ponedeljka, 20. aprila 2020, bodo namreč pod posebnimi pogoji dovoljeni posebni linijski prevozi potnikov, ki so trenutno namenjeni prevozu delavcev od doma do delovnega mesta in domov.

Sprememba Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji omogoča sprostitev izvajanja posebnih linijskih prevozov, ki jih organizirajo gospodarski subjekti za prevoz zaposlenih na delovno mesto.

Posebni linijski prevoz se sicer izvaja na podlagi sklenjene pogodbe med organizatorjem prevoza in prevoznikom, pri čemer je organizator prevoza lokalna skupnost, ali pravna oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, oziroma fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.

Seznam potnikov je sestavni del pogodbe. Izvajalec prevoza je v osmih dneh od sklenitve pogodbe dolžan obvestiti ministrstvo, pristojno za promet in predložiti podatke o itinerarju in voznem redu za register posebnih linijskih prevozov. Med izvajanjem prevoza mora imeti voznik v vozilu pogodbo in seznam potnikov.

Kljub sprostitvi določena pravila in omejitve

Organizator in izvajalec prevoza bosta morala upoštevati omejitev števila potnikov na največ eno tretjino števila registriranih sedežev. Sedeži na katerih je dovoljeno sedeti, da bi se zagotovila ustrezna oddaljenost med potniki, morajo biti označeni. Potniki morajo na vstop v vozilo čakati na varnostni razdalji najmanj 2 metrov.

Za potnike je treba na vhodnih vratih zagotoviti razkužilo, da si razkužijo roke pred vstopom v vozilo in ob izstopu. Potniki morajo imeti v vozilu obrazno zaščitno masko.

Voznikov prostor in vhodna vrata morata biti ločena od potniškega dela. Za voznika mora izvajalec zagotoviti razkužilo. Voznik mora imeti v vozilu obrazno zaščitno masko.

Po vsaki vožnji je treba vozilo temeljito prezračiti in obrisati vse dele vozila, ki se jih običajno dotikajo potniki. Vozilo je treba enkrat na dan razkužiti.

Navodila za organizatorje in izvajalce posebnih linijskih prevozov bo objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje.