Skoči do osrednje vsebine

Pobuda za izvedbo misije Mednarodne agencije za atomsko energijo za pregled varnosti dolgoročnega obratovanja Nuklearne elektrarne Krško

Vlada se je na včerajšnji 23. dopisni seji seznanila s Pobudo za izvedbo misije Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) za pregled varnosti dolgoročnega obratovanja Nuklearne elektrarne Krško (Pre-SALTO - Safety Aspects of Long Term Operation). Vlada je pooblastila Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost, da povabi Mednarodno agencijo za atomsko energijo, da izvede misijo v drugi polovici leta 2021 ter ji naložila, da ji poroča o ugotovitvah in poročilu misije.

MAAE pri vseh misijah SALTO zbere in koordinira strokovnjake iz različnih držav, ki preverijo varnost dolgoročnega obratovanja jedrske elektrarne. Pregledovalci so vedno izkušeni strokovnjaki, ki prihajajo iz jedrskih elektrarn, drugih strokovnih organizacij, pa tudi iz upravnih organov. Predvsem se izvede temeljit pregled samih programov nadzora staranja in tudi njihove implementacije na podlagi MAAE standardov in najboljše mednarodne prakse, tako da so zahteve večkrat strožje, kot nacionalne zahteve. Pred začetkom misije strokovnjaki pregledajo referenčno gradivo, ki jim ga pripravi in pošlje elektrarna, da se seznanijo s temeljnimi značilnostmi in trenutnim stanjem elektrarne ter njeno pripravljenost na varno dolgoročno obratovanje tudi po izteku projektne življenjske dobe elektrarne. Pre-SALTO misija traja predvidoma osem delovnih dni, na njej pa sodeluje vsaj osem ali več strokovnjakov, ki pokrivajo poleg organizacijskih in programskih aspektov dolgoročnega obratovanja elektrarne, tudi pomembna tehnična področja nadzora staranja sistemov, struktur in komponent ter človeške dejavnike dolgoročnega obratovanja jedrske elektrarne.

MAAE na tak način zagotavlja državam neodvisni mednarodni pregled izvajanja aktivnosti, ki so povezane z zagotavljanjem jedrske varnosti v primeru dolgoročnega obratovanja jedrskih elektrarn. Takšen pregled je treba zagotoviti pred koncem projektne življenjske dobe NE Krško, poleg učinkovitega programa nadzora staranja in s tem povezanih aktivnosti ter upravnega nadzora na tem področju. Poročilo, ki ga izdelajo strokovnjaki misije SALTO, vsebuje priporočila in predloge glede na odstopanja od mednarodnih standardov, kar je podlaga za uvedbo izboljšav in krepitev jedrske varnosti predvsem med dolgoročnim obratovanjem jedrske elektrarne.